Delegacja NATO na 56 Zgromadzeniu parlamentarnym

Delegacja chorwackiego parlamentu na Zgromadzeniu parlamentarnym NATO Delegacja chorwackiego parlamentu Republiki Chorwacji przebywa w Warszawie od 12 do 16 listopada na 56. jesiennym Zgromadzeniu parlamentarnym NATO Delegacji chorwackiego parlamentu przewodniczy Pan Krešimir Cosic, a jej pozostali czlonkowie to Pani Željka Antunovic, Pan Marin Jurjevic, Pan Boris Klemenic, Pan Vedran Rožic i sekretarz delegacji Pan Katalinic.

Delegacja chorwackiego parlamentu na Zgromadzeniu parlamentarnym NATO Delegacja chorwackiego parlamentu Republiki Chorwacji przebywa w Warszawie od 12 do 16 listopada na 56. jesiennym Zgromadzeniu parlamentarnym NATO Delegacji chorwackiego parlamentu przewodniczy Pan Krešimir Cosic, a jej pozostali czlonkowie to Pani Željka Antunovic, Pan Marin Jurjevic, Pan Boris Klemenic, Pan Vedran Rožic i sekretarz delegacji Pan Katalinic.

Press releases