Tirol uklonjen s liste za koje se pri ulasku u RH primjenjuju posebne mjere

Tirol je uklonjen s liste zemalja i regija za koje se pri ulasku u RH primjenjuju posebne mjere

Svi putnici iz Austrije prilikom ulaska u Hrvatsku moraju predočiti negativan PCR-Test, ne stariji od 48 sati,  ili se obvezati na 14-dnevnu karantenu,  koja se može prekinuti predočenjem negativnog testa.

Detaljnije informacije o uvjetima ulaska u Hrvatsku za putnike iz cijele Austrije kao i izuzećima od Uredbe mogu se naći na mrežnim stranicama hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova: https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211.Priopćenja