Predavanje vlp Jašica u Europa Clubu u Becu, 8. ožujka o.g.

Na poziv Austrijskog društva za europsku politiku, veleposlanik prof. dr. Zoran Jašic održao je 8. ožujka u beckom Europskom klubu predavanje o temi "Hrvatska na putu u EU". Skupu je nazocilo 140-tak uglednih gostiju, veleposlanika i predstavnika javnih institucija i gospodarskih udruga.

Na poziv Austrijskog društva za europsku politiku, veleposlanik prof. dr. Zoran Jašic održao je 8. ožujka u beckom Europskom klubu predavanje o temi "Hrvatska na putu u EU". Skupu je nazocilo 140-tak uglednih gostiju, veleposlanika i predstavnika javnih institucija i gospodarskih udruga. U svom izlaganju veleposlanik Jašic je uvodno podsjetio da je RH u uvjetima globalizacije morala proci kroz cetiri segmenta transformacije – institucionalnu, financijsku i strukturnu transformaciju te transformaciju s ciljem ostvarenja clanstva u medunarodnim organizacijama poput IMF-a, Svjetske banke i WTO-a. Iznio je analizu prednosti i nedostataka transformacije hrvatskoga gospodarstva s obzirom na razvojno-politicke i institucionalne cimbenike te konjunkturne aspekte. Nastavno je dao pregled koristi i troškova hrvatskog približavanja EU. Kao najvece koristi koje ce RH imati od EU naveo je vece tržište - što ce imati pozitivan ucinak za zapošljavanje i ulaganje, a kao gubitke velike izdatke za infrastrukturnu i institucionalnu prilagodbu EU, provedbu potrebnih reformi i preuzimanje acquisa. Veleposlanik Jašic upozorio je na cinjenicu da RH, za razliku od drugih tranzicijskih zemalja, nije imala privilegiju koristiti sredstva PHARE programa. Naglasio je da je RH u posljednje tri godine izdvojila cak 2 milijarde eura za izgradnju infrastrukture kao preduvjeta za povratak izbjeglica, pri cemu je pomoc medunarodne zajednice iznosila tek 10 posto. Nakon predavanja veleposlanik je dao iscrpne odgovore na pitanja auditorija, vezane uz široki spektar tema: sveukupna postignuca RH u približavanju EU, politika smanjenja visoke nezaposlenosti, povecanje ucinkovitosti javne uprave, smanjenje javnog duga, privatizacija u turizmu i agraru, gospodarska politika RH, odnosi s Hrvatima u BiH te razvoj odnosa sa susjednom Slovenijom - poglavito nacin rješavanja pitanja državne granice. Izneseni su i komentari o tome kako je Hrvatska žrtva jedne nepravedne politike te kako vanjsku politiku Europske unije ne može voditi glavna tužiteljica Haškog suda Carla del Ponte. Pohvaljen je napredak na podrucju poštivanja ljudskih prava i sloboda izvještavanja u hrvatskim medijima. Veleposlanik je naglasio da, bez obzira na zakljucke EU 17. ožujka, Hrvatska mora i dalje ciniti napore za unapredenje svog gospodarstva. Takoder je iznio da izbor I. Racana, celnika vodece oporbene stranke, na mjesto predsjednika Nacionalnog vijeca za pracenje pregovora znaci ostvarenje konsenzusa svih politickih snaga u procesu približavanja Hrvatske EU. Veleposlanik dr. Jašic prihvatio je poziv glavnog tajnika Europske lige za gospodarsku suradnju (ELEC) g. Eugena Widla da na jesen o istoj temi održi predavanje u okviru redovitih programa ove institucije, koja pridonosi poticanju i intenziviranju kulturne i gospodarske integracije Europe.

Priopćenja