Predavanje veleposlanika na temu uloge Hrvatske u sigurnosnoj politici jugoistočne Europe

U organizaciji Instituta za dunavsku regiju i srednju Europu (IDM) u suradnji s Diplomatskom akademijom i Veleposlanstvom Repulike Hrvatske u Austriji veleposlanik Daniel Glunčić održao je 29. lipnja 2021. virtualno izlaganje pod naslovom “Sigurnosni izazovi u jugoistočnoj Europi. Hrvatska kao važan sigurnosni čimbenik”.

U ime organizatora slušatelje i gledatelje uvodno su pozdravili ravnatelj Diplomatske akademije dr. Emil Brix te predsjednik IDM-a dr. Erhard Busek, a izlaganje je moderirao prof. dr. Florian Bieber s katedre za jugoistočnu povijest i politiku Sveučilišta u Grazu.

Nastavno je veleposlanik odgovarao na pitanja sudionika i slušatelja. Tematizirali su se, među ostalim temama, ulazak HR u Schengen, proširenje,  zaštita granica EU i izazovi migracije,  odnosi Hrvatske sa susjednim zemljama i ostale europske teme.

U sažetku izlaganja veleposlanik Glučić je istaknuo kako Republika Hrvatska kao članica Europske unije i Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora pripada skupini država razvijene demokracije s kojima dijeli zajedničke europske vrijednosti. No uz prednosti koje proizlaze iz članstva u euroatlantskim integracijama RH s partnerskim državama dijeli i sigurnosne izazove koji su dugoročno izvorište brojnih prijetnji: terorizma, nezakonitih migracija, ekstremizma, organiziranog kriminala, hibridnog djelovanja, otvorenih regionalnih sukoba i dr. Istovremeno za RH je, zahvaljujući njezinom specifičnom geopolitičkom položaju, od ključne važnosti sigurnost i stabilnost njezinog neposrednog okruženja i susjedstva: jugoistočne Europe Unatoč reformskom i demokratizacijskom napretku i pomacima pojedinih država u ovom prostoru, nastavak trendova nestabilnosti, napetosti i vanjskih destabilizirajućih utjecaja u JIE odražava se na ukupnu stabilnost i sigurnost širega europskog prostora. RH je iz ovog razloga odlučna pružati zemljama regije daljnju potporu i poticaj u reformskim procesima i njihovoj euroatlantskoj perspektivi, koji će dovesti do sigurnosti i trajne stabilnosti šireg područja JIE.

https://www.youtube.com/watch?v=44g-d6wUcxY

 Priopćenja