Grad Bec donirao Zagrebu gradevinski materijal za sanaciju štete nakon potresa

Gradonacelnik Grada Beca dr. Michael Ludwig 19. lipnja 2020. godine simbolicno je u atriju Becke vijecnice predao hrvatskom veleposlaniku Danielu Gluncicu donaciju gradevnog drva koju je Grad Bec poklonio Gradu Zagrebu za sanaciju oštecenja nakon teškog potresa 22. ožujka. Primopredaji je nazocio i direktor za šumarstvo pri Gradu Becu dipl. Ing. Andreas Januskovecz koji je predvodio sve aktivnosti oko nabave drva. Na zamolbu Grada Zagreba doniralo se gradevno drvo u vrijednosti od 20.000 eura. Materijal bi se trebao dostaviti Zagrebu do kraja lipnja te raspodijeliti u cetiri opcine koje su najviše stradale u potresu.

Priopćenja