Dani Europe u Kijevu

U proslavi Dana Europe u Ukrajini, održane 15. svibnja o. g. na temu „Rijeka Dunav“, kojim se obilježava predsjedanje Ukrajine Dunavskom Komisijom, sudjelovalo je i veleposlanstvo RH. Prema zamisli nosioca projekta - grada Kijeva, RH se predstavila se fotografijama rijeka: Dunava, Mrežnice i Une, te grada Vukovara.

U sklopu nagradne igre za najbolji video-uradak, pobijedila je pjesma „Da sam predsjednik“, koju je na francuskom jeziku izvela Melissa Zitout. U prostorijama veleposlanstva, nagradu dobitnici - hrvatsku košaru - uručila je vlp  Anica Djamić.Priopćenja