Veleposlanik Goran Štefanic, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, na sastanku Vijeca za okoliš (ENVI)

Veleposlanik Goran štefanic, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, predstavljao je Republiku Hrvatsku na sastanku Vijeca za okoliš (ENVI), koji se 5. ožujka 2019. godine održao u Bruxellesu. Na sastanku Vijeca za okoliš održala se rasprava o dugorocnoj strateškoj viziji EU-a za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju, koja se temelji na razlicitim scenarijima za postizanje dugorocnih smanjenja emisija staklenickih plinova do 2050. godine, u skladu s Pariškim sporazumom. Ministri su na sastanku usvojili Direktivu o pitkoj vodi. Složili su se oko teksta koji predvida stroža pravila za vodu iz slavina, ukljucujuci novi postupak koji postavlja higijenske zahtjeve za materijale u dodiru s vodom iz slavine, kao što su cijevi. Cilj je poboljšati kvalitetu takvih materijala, kako bi se osigurala dodatna zaštita ljudskog zdravlja te smanjili rizici kontaminacije. Ministri su imali priliku razmijeniti mišljenja o procesu Europskog semestra. Razgovarali su o važnosti promicanja održivih ulaganja i osiguravanju društvene koristi gradanima EU-a. Ministri su takoder raspravljali o reformama u podrucju okoliša i uprave koje ce najbolje omoguciti prijelaz na zelenije gospodarstvo. Na kraju sastanka, Vijece je vodilo raspravu o endokrinim disruptorima te su se razmijenila mišljenja o najboljim pristupima za razvoj koherentnog okvira EU-a po tom pitanju. Istaknuta je rastuca zabrinutost javnosti zbog tvari s endokrinim disruptorima koji utjecu na okoliš i koji su povezani s ljudskim zdravstvenim problemima.

Priopćenja