Sastanak Vijeca za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Energy)

dr. sc. Tomislav Coric., ministar zaštite okolišta i energetike Republike Hrvatske sudjelovao je na sastanku Vijeca za energetiku održanom 4. ožujka u Bruxellesu. Na sastanku su ministri raspravljali o dugorocnoj EU strategiji za klimatski neutralno gospodarstvo, ciju je viziju Europska komisija predstavila u studenom 2018. godine komunikacijom pod nazivom “Cist planet za sve: Europska dugorocna strateška vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo”, a s ciljem ispunjavanja obveza iz Pariškog sporazuma. Ministar Coric izrazio je punu podršku ciljevima Energetske unije kao i posvecenost Republike Hrvatske ispunjenju obveza preuzetih Pariškim sporazumom uz osiguravanje dostupne, povoljne i ciste energije svim gradanima Europske unije. Istaknuo je pritom kako je za pravednu tranziciju i prelazak u ciste energetske sustave potrebno uvažiti sve potencijalne specificnosti pojedinih regija te voditi racuna da ta tranzicija ne predstavlja dodatno ekonomsko opterecenje za države clanice. Vijece je na sastanku usvojilo opci pristup za Uredbu o oznacivanju guma. Poboljšanjem oznacavanja guma potrošaci dobivaju više informacija o ucinkovitosti potrošnje goriva, sigurnosti i buci, što im omogucuje tocne, relevantne i usporedive informacije o navedenim aspektima pri kupnji guma. Time se poboljšava ucinkovitost sustava oznacivanja guma i osiguravaju se cišca, sigurnija i tiša vozila te se povecava doprinos dekarbonizaciji u sektoru cestovnog prometa.

Priopćenja