Sastanak Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja (EPSCO Health)

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Tomislav Dulibic sudjelovao je 7. prosinca 2018. godine na sastanku Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja (EPSCO Health) u formatu ministara zdravstva. Središnja tema poludnevnog sastanka bila je suradnja u borbi protiv bolesti koje se mogu sprijeciti cijepljenjem. Usvojena je Preporuka o pojacanoj suradnji u borbi protiv bolesti koje se mogu sprijeciti cijepljenjem, a države su razmijenile mišljenja vezano uz rješavanje rastuceg problema nesklonosti cijepljenju na razini EU-a. Austrijsko predsjedanje napravilo je rekapitulaciju aktivnosti poduzetih u podrucju zdravstva u drugoj polovini 2018., dok je Komisija obavijestila države clanice o ishodu godišnjeg istraživanja o stanju u podrucju zdravstva u EU te provedbi Direktive 2011/62/EU o krivotvorenim lijekovima. Na kraju sastanka rumunjska ministrica zdravstva Sorina Pintea predstavila je prioritete RO PRES u ovom podrucju. U prvoj polovini 2019. godine Rumunjska se planira fokusirati na antimikrobnu otpornost (AMR) te cjepiva pa je u tom smislu ovaj sastanak EPSCO Vijeca bio vrlo dobar uvod u predstojece razdoblje. Na marginama EPSCO Vijeca državni tajnik Dulibic susreo se sa Lordom James O’Shaughnessyem, parlamentarnim državnim podtajnikom u Ministarstvu zdravstva UK. Cilj sastanka bila je razmjena iskustava vezano uz nacionalne politike usmjerene na zdrav život stanovništva, antimikrobnu otpornost te sigurnost pacijenata.

Priopćenja