Sastanak Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS Sport)

Veleposlanik Goran štefanic, zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj Uniji (COREPER I) predvodio je delegaciju RH na popodnevnom dijelu sastanka Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u formaciji ministara nadležnih za podrucje sporta. U uvodnom dijelu kao poseban gost prisutnima se obratio g. Martin Kallen, direktor UEFA events. Nakon uvodnog govora uslijedila je rasprava o politikama na temu kako veliki sportski dogadaji mogu služiti kao pokretaci inovacija. Poslije održane rasprave, ministri nadležni za sport jednoglasno su usvojili Zakljucke Vijeca o gospodarskoj dimenziji sporta i njegovim društvenim i gospodarskim koristima.

Priopćenja