Sastanak Vijeca za konkurentnost (COMPET – unutarnje tržište i industrija)

U cetvrtak, 29. studenog 2018. godine u Bruxellesu je održan sastanak Vijeca za konkurentnost (formacija unutarnje tržište i industrija) na kojem je sudjelovao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske Darko Horvat. Vijece je na sastanku usvojilo opci pristup za Uredbu o odnosima platformi i poduzeca i Uredbu o opcoj sigurnosti vozila te djelomicni opci pristup za Uredbu kojom se uspostavlja Program za jedinstveno tržište. Ministar Horvat pozdravio je donošenje Uredbe o odnosima platformi i poduzeca kojom se uspostavljaju ujednacena pravila na razini Unije te bi se njom trebale riješiti nepoštene trgovinske prakse koje online-platforme primjenjuju u odnosima s poduzecima. Posebno je podržao povecanje transparentnosti u pogledu poretka u rezultatima pretraživanja kao i uvodenje zahtjeva prema kojem pružatelji usluga internetskog posredovanja moraju osigurati interni sustav za rješavanje pritužbi poslovnih korisnika. Ministar Darko Horvat je podržao usvajanje djelomicnog opceg pristupa za Uredbu kojom se uspostavlja Program za jedinstveno tržište za koji se predlažu sredstva u ukupnom iznosu od 4,1 mlrd EUR. Radi se o jednom od sektorskih prijedloga u okviru prijedloga Višegodišnjeg financijskog okvira za EU za razdoblje 2021–2027 koji obuhvaca aktivnosti financirane u okviru pet prethodnih programa u podrucju konkurentnosti poduzeca, zaštite potrošaca, potrošaca i krajnjih korisnika financijskih usluga, donošenja politika u podrucju financijskih usluga i u pogledu prehrambenog lanca. Ministar Horvat je zahvalio austrijskom predsjedništvu na ukljucivanju turizma u posebne ciljeve Uredbe kao i mjera za prevenciju neopravdanog tretmana sudionika na tržištu, osobito u odnosu na dvostruku kvalitetu proizvoda. Naglasio je važnost stvaranja jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu za sve potrošace EU, posebno u odnosu na dvostruku kvalitetu proizvoda te sprjecavanje ovakve prakse proizvodaca. Takoder, ministar je podržao usvajanje opceg pristupa za Uredbu o opcoj sigurnosti vozila kojom ce se osigurati uvodenje naprednijih sigurnosnih elemenata, kao što je npr. sustav za izbjegavanje sudara, s ciljem osiguravanja vece sigurnosti na europskim prometnicama. Vijece je usvojilo Zakljucke kojima se od europske komisije traži donošenje strategije industrijske politike EU. Održana je i rasprava o buducnosti jedinstvenog tržišta EU, nastavno na nedavno objavljenu Komunikaciju Europske komisije - Jedinstveno tržište u mijenjajucem okruženju. Na marginama Vijeca održan je i sastanak s ministrima zaduženim za podrucje gospodarstva u Rumunjsko Nicolae Badalau i Republici Finskoj Mika Lintilä.

Priopćenja