Sastanak Euroskupine i ECOFIN-a

  • Slika
Izaslanstvo Ministarstva financija sudjelovat će na sastanku Euroskupine 11. travnja 2024. u Luxembourgu. Dan kasnije, 12. travnja, održat će se redovni sastanak Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN).
U sklopu priprema za nadolazeće međunarodne godišnje sastanke Grupe Svjetske banke i Međunarodnog  monetarnog fonda, Euroskupina u redovnom formatu raspravljat će o kretanju tečaja eura i inflaciji unutar europodručja. Poslije toga, u okviru druge točke dnevnoga reda, nastavit će s raspravom o konkurentnosti europodručja s posebnim osvrtom na stanje trgovinske razmjene i rizike od fragmentacije međunarodne trgovine. Dodatno, ministar financija Portugala predstavit će prioritete ekonomske i financijske politike nove portugalske vlade. To je standardna praksa u Euroskupini kada nove vlade preuzimaju dužnost.

U uključivom formatu, Euroskupina će sagledati trenutno stanje uspostave digitalnoga eura i dosadašnji razvoj digitalnih valuta središnjih banaka (CBDC) u drugim jursidikcijama.

Uoči sastanka Vijeća ECOFIN-a održat će se radni doručak na kojemu će se, pored uobičajenog izvješća o zaključcima sastanka Euroskupine i rasprave o trenutačnoj gospodarskoj i financijskoj situaciji, održati i razmjena mišljenja o jačanju investiranja Europske investicijske banke (EIB) u sektor sigurnosti i obrane.

Ministri će održati  i raspravu o srednjoročnoj evaluaciji Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), koju je izradila Komisija na temelju dosadašnjega napretka u njegovoj provedbi. Nakon rasprave, Vijeće će odobriti zaključke koji će poslužiti kao smjernice i politički poticaj za preostalo razdoblje provedbe RRF-a.
 
U kontekstu ekonomskih i financijskih posljedica ruske agresije na Ukrajinu, očekuje se informacija o trenutnome stanju provedbe Instrumenta za Ukrajinu, kojim će EU pružiti financijsku podršku Ukrajini u iznosu od 50 milijardi eura za razdoblje 2024. - 2027., kao i o prijelaznom financiranju hitnih potreba prije početka provedbe Plana za Ukrajinu. Uz to, ministri će imati priliku iznijeti svoje preliminarno mišljenje o Planu za Ukrajinu koji će biti inicijalno predstavljen tijekom sastanka sa svrhom osnaživanja uloge Vijeća ECOFIN-a u postupku njegove provedbe. Očekuje se i razmjena mišljenja o prijedlogu Komisije o korištenju prihoda od imobilizirane imovine Ruske središnje banke.
 
Na kraju, ministri će odobriti zajedničke poruke EU-a za sastanak ministara financija i guvernera središnjih banaka skupine G20, koji će se održati 17. i 18. travnja ove godine. Pored toga, predviđena je i priprema za godišnju skupštinu MMF-a u sklopu koje će se usvojiti Izjava za Međunarodni monetarni i financijski odbor (IMFC).

Pisane vijesti