Ministrica Pejcinovic Buric na sastanku Vijeca za opce poslove (GAC)

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je u utorak, 26. lipnja 2018. godine u Luxembourgu na sastanku Vijeca za opce poslove (General Affairs Council) te na sastanku Vijeca za opce poslove clanak 50. (General Affairs Council Article 50). Vijece je razmotrilo paket proširenja Europske komisije predstavljen u travnju 2018. godine. Ministrica Pejcinovic Buric podržala je usvajanje zakljucaka Vijeca o proširenju i procesu stabilizacije i pridruživanja te je istaknula da Hrvatska iskreno podržava proces proširenja Europske unije i vjeruje da je za Makedoniju i Albaniju otvoren put za pripreme za pristupne pregovore Makedonije i Albanije s Europskom unijom. Ministri su raspravili zakljucke Europskog vijeca koji ce se održati 28. i 29. lipnja 2018. Teme sastanka EV su migracije, sigurnost i obrana, radna mjesta, rast i konkurentnost, inovacije i digitalna pitanja, Višegodišnji financijski okvir EU 2021.-2027. te vanjski odnosi. Ministrica Pejcinovic Buric naglasila je da se Hrvatska zalaže za strateški i integrirani pristup upravljanju migracijama temeljen na nacelima solidarnosti i odgovornosti. Okosnica takvog integriranog pristupa EU-a u upravljanju migracijama je uspostava ucinkovitog i održivog Zajednickog europskog sustava azila (CEAS), ucinkovit nadzor i zaštita vanjske granice EU-a; ucinkovita politika vracanja nezakonitih migranata te jacanje suradnje s trecim državama, a posebice sa zemljama jugoistocne Europe. U okviru rasprave o prijedlogu Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027., Hrvatska je istaknula važnost nastavka odgovarajuceg financiranja politika od prioritetna znacaja za Hrvatsku, kao što su Kohezijska i Zajednicka poljoprivredna politika, kao i važnost definiranja provedbenih pravila na nacin koji omogucuje ucinkovitu apsorpciju EU fondova. Vijece je takoder odobrilo integrirane preporuke za države clanice u okviru Europskog semestra te saslušalo izvještaj Europske komisije o provedbi Meduinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva te održalo raspravu o vladavini prava u Poljskoj na temelju clanka 7. stavka 1. Ugovora o EU-u. Komisija je predstavila trenutno stanje stvari vezano za ovo pitanje, a Poljska je predstavila svoju argumentaciju oko reforme pravosuda koju provodi. Na slijedecem Vijecu za opce poslove nastavit ce se ova rasprava. Vijece je formalno dovršilo proceduru usvajanja izmjene Priloga Uredbe EP i Vijeca br. 2015/848 o nesolventnosti. U prilogu se navode nacionalni postupci u slucaju nesolventnosti te je kao jedan od postupaka naveden i postupak izvanredne uprave u trgovackim društvima od sistemskog znacaja za Republiku Hrvatsku. Usvajanjem izmjena ove Uredbe Zakon o postupku izvanredne uprave posredno postaje dio pravne stecevine EU-a, te se potvrduje njegova uskladenost s europskim standardima insolvencijskog prava. Ministri su na sastanku Vijeca za opce poslove (clanak 50.), raspravljali o trenutnom stanju pregovora o povlacenju UK iz EU.

Priopćenja