Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavic sudjelovao na sastanku Vijeca za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošacka pitanja (EPSCO – Social)

Vijecem je predsjedao bugarski ministar rada i socijalne politike g. Biser Petkov a Europska komisija je bila predstavljena na visokoj razini podpredsjednikom za euro i socijalni dijalog g. Valdisom Dombrovskisom, povjerenicom za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage gdom Marianne Thyssen i povjerenicom za pravosude, ravnopravnost i potrošacka pitanja gdom Verom Jourovom. Na zahtjev Hrvatske, EK je pripremila i predstavila izvješce o slobodi kretanja hrvatskih radnika za koje su još uvijek na snazi restrikcije omogucene Ugovorom o pristupanju EU. Ministar je iskoristio priliku zahvaliti Malti i Ujedinjenom kraljevstvu na nedavnom ukidanju ogranicenja za hrvatske radnike. Istovremeno je Nizozemska najavila ukidanje ogranicenja. Ogranicenja za sada još postoje za austrijsko i slovensko tržište rada. EPSCO Vijece je usvojilo opce pristupe za prijedlog Direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima kojim ce se zamijeniti postojeca Direktiva o pisanoj izjavi, a kojim ce se osigurati transparentnost radnih uvjeta za sve radnike. Nadalje je usvojen opci pristup o prijedlogu Direktive o ravnoteži izmedu privatnog i poslovnog života kojom se unapreduju EU standardi za roditeljski dopust, uvodi se pravo na ocinski dopust kao i dopust za njegu bolesnog clana obitelji. Takoder se unapreduje pravna zaštita radnika koji koriste razlicite dopuste cija je svrha briga o djeci i bolesnim clanovima obitelji te kojima se pruža pravo tražiti fleksibilne radne uvjete. Opci pristup u reviziji Uredbe 883/2004 i Provedbene uredbe 987/2009 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti je postignut uz uvažavanje specificne situacije Luksemburga kojemu je odobreno dulje prijelazno razdoblje za primjenu dijela Uredbe koji se odnosi na davanja za vrijeme nezaposlenosti. Nakon postizanja opcih pristupa, Vijece ce pristupiti pregovorima sa Europskim parlamentom o konacnom usuglašavanju EU zakonodavstva. Vijece je usvojilo i tri seta zakljucaka, Zakljucke Vijeca o buducnosti rada, Zakljucke vijeca o integriranom pristupu djecjem razvoju te Zakljucke Vijeca o slobodi kretanja radnika temeljem izvješca Revizijskog suda. Vijece je omogucilo ministrima da razmijene mišljenja o prijedlogu novog Višegodišnjeg financijskog okvira te posebno prijedlozima za novi Europski socijalni fond plus i Europski globalizacijski fond. Na marginama sastanka se ministar bilateralno susreo sa povjerenicom Thyssen te njemackim ministrom za rad i socijalna pitanja g. Hubertusom Heilom. Razgovarali su o temama od zajednickog interesa a posebno o hrvatskom predsjedavanju Vijecem EU u prvoj polovici 2020. i njemackom predsjedavanju u drugoj polovici 2020.

Priopćenja