Ministrica Pejcinovic Buric na sastanku Vijeca za opce poslove (GAC)

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je u utorak, 12. prosinca 2017. godine u Bruxellesu na sastanku Vijeca za opce poslove (General Affairs Council) te na sastanku Vijeca za opce poslove clanak 50. (General Affairs Council Article 50). Vijece je raspravljalo nacrt zakljucaka sastanka Europskog vijeca, koji ce se održati 14. i 15. prosinca 2017. godine, a na cijem su dnevnom redu sigurnost i obrana, te socijalna dimenzija, obrazovanje i kultura. Potpredsjednica Vlade i ministrica Pejcinovic Buric je istaknula važnost uspostave stalne strukturirane suradnje (PESCO) kao znacajnog koraka prema ucinkovitijoj sigurnosnoj i obrambenoj suradnji, unaprjedenja europske obrambene industrije, te jacanja suradnje s NATO savezom. U podrucju socijalne politike, ministrica Pejcinovic Buric je podržala napore usmjerene prema ostvarenju Unije temeljene na osiguranju pravednih poslova za gradane, ukljucivom rastu i jednakim mogucnostima. U podrucju obrazovanja i kulture, pozdravila je izmedu ostaloga jacanje programa Erasmus+, promicanje ucenja europskih jezika medu mladima, te razvoj digitalnih kompetencija. Vijece je takoder razmijenilo mišljenja i o provedbi zakljucaka Europskog vijeca od 19. listopada koji su se odnosili na podrucja migracija, digitalne Europe, sigurnosti i obrane te vanjskih odnosa. U tocci zakonodavnog programiranja, Vijece je odobrilo tekst Zajednicke izjave o prioritetnim podrucjima djelovanja EU za 2018. godinu koja ce biti potpisana na marginama Europskog vijeca 15. prosinca od strane predsjednika Europskog Vijeca, Europske komisije i Europskog Parlamenta. Zakonodavne inicijative za koje je u okviru „Zajednicke izjave“ ocijenjeno da trebaju dobiti prvenstvo u zakonodavnom postupku do kraja mandata sadašnje Europske komisije poklapaju se s prioritetima za koje se Republika Hrvatska zalagala na sastancima Vijeca za opce poslove te na listopadskom sastanku Europskog vijeca. U posljednjoj tocci sastanka Vijeca, Europska komisija je predstavila Godišnji pregled rasta za 2018. godinu. Godišnji pregled rasta je dokument koji priprema Europska komisija, a u kojemu se daje pregled gospodarske situacije u EU te iznose opci gospodarski i socijalni prioriteti za EU za predstojecu godinu. Objava Godišnjeg pregleda rasta ujedno je pocetak novog jednogodišnjeg ciklusa Europskog semestra (ES). Ministri su održali neformalni sastanak s ministrima vanjskih poslova država kandidatkinja na kojem su razmijenjena mišljenja o pitanjima vezanim za proširenje EU, posebice strategiju koju ce Europska komisija objaviti u veljaci 2018. godine. Ministri su na sastanku Vijeca za opce poslove clanak 50 raspravljali o zajednickom izvješcu pregovaraca Europske unije i Ujedinjene Kraljevine o napretku tijekom prve faze pregovora. Imajuci u vidu Izvješce i pozitivnu evaluaciju napretka od strane Komisije, ministri su razmotrili nacrt smjernica Europskog vijeca (clanak 50.) koje ce se održati 15. prosinca 2017. godine.

Priopćenja