Ministar financija Maric na sastanku Vijeca za ekonomiju i financije

Dr. sc. Zdravko Maric, ministar financija Republike Hrvatske, sudjelovao je na sastanku Vijeca za ekonomiju i financije (ECOFIN). Dan uoci održavanja sastanka ECOFINa, u ponedjeljak, 19. veljace 2018., ministar Maric je sudjelovao na sastanku Euroskupine u proširenom formatu gdje je glavna tema sastanka bila rasprava o napretku u implementaciji Zakljucaka Vijeca EU iz lipnja 2016. godine za dovršetak Bankovne unije. Na sastanku Vijeca ECOFINa, ministri financija su održali raspravu o Izvješcu i preporukama strucne skupine na visokoj razini za održive financije koje ce Komisija uzeti u obzir prilikom izrade Akcijskog plana o financiranju održivog rasta. Nakon toga, ministri financija su usvojili preporuke Vijeca za davanje razrješnice Komisiji za izvršenje proracuna EU za financijsku godinu 2016. te zakljucke Vijeca o smjernicama za izradu proracuna EU za 2019., što predstavlja prvi korak kronološki utvrdene redovne proracunske procedure, gdje je naglasak stavljen na potrebu osiguranja odgovarajuce razine sredstava za placanja za provodenje ciljeva EU politika (gospodarski rast, promicanje zapošljavanja i stvaranje radnih mjesta, ucinkovita kohezija i poljoprivreda, poticanje konkurentnosti, rješavanje migracija i sigurnosnih izazova, te podmirivanje vec preuzetih obveza). Na kraju sastanka, Komisija je prezentirala paket mjera za unaprjedenje javne nabave i strateških ulaganja.

Priopćenja