Ministrica Pejcinovic Buric na sastancima Vijeca EU u trgovinskom i razvojnom formatu

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejcinovic Buric sudjelovala je 22. svibnja 2018. godine u Bruxellesu na sastanku Vijeca za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC/Trade) te na sastanku Vijeca za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC/Development). Na sastanku Vijeca u trgovinskom formatu, usvojene su Odluke Vijeca kojima se odobrava otvaranje pregovora s Novim Zelandom i Australijom s ciljem sklapanja Sporazuma o slobodnoj trgovini te usvajanje pregovarackih smjernica Vijeca. Ministri su usvojili i Zakljucke Vijeca o dogovaranju i sklapanju trgovinskih sporazuma EU-a kojima se istice predanost EU otvorenoj i slobodnoj trgovini temeljenoj na pravilima, jacanju multilateralnog sustava te ambiciozan pristup sklapanju ugovora o slobodnoj trgovini. Vijece je razmotrilo trenutne izazove s kojima se suocava multilateralni trgovinski sustav, nastavno na rezultate 11. ministarske konferencije WTO-a održane u Buenos Airesu u prosincu 2017. godine. Ministri su raspravljali o mogucem rješenju kako za trenutne pregovore tako i za buduci radni program. Ministri zemalja clanica raspravljali su i o trgovinskim sporazumima s Japanom i Singapurom te o nedavnim dogadanjima u trgovinskim odnosima izmedu EU i SAD-a. Sporazum o gospodarskom partnerstvu s Japanom predstavlja sveobuhvatan gospodarski sporazum izmedu EU i Japana kojim ce se stvoriti gospodarski prostor i koji ce otvoriti dodatne mogucnosti za trgovinu i ulaganja, a time i jacanju gospodarstva EU i Japana. Vezano uz trgovinske odnose izmedu EU i SAD-a raspravljalo se o mjerama koje je SAD uveo na uvoz celika i aluminija te o buducnosti transatlantskih odnosa u tom svjetlu. Vijece je u razvojnom formatu raspravljalo o nacrtu mandata za pregovore o uredenju odnosa izmedu EU i skupine država Afrike, Kariba i Pacifika (AKP, 79 država) nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua 2020. godine. Nakon usvojenog mandata, zapocet ce pregovori o novom sporazumu koji ce zamijeniti postojeci. Ministri su razgovarali o Zakladnom fondu Europske unije za Afriku, koji je službeno utemeljen na sastanku vrhu o migracijama u Valleti u studenom 2015. godine. Svrha mu je promicanje stabilnosti i doprinos boljem upravljanju migracijama, kao i rješavanje temeljnih uzroka nestabilnosti, prisilnog raseljavanja i nelegalnih migracija. Ministri su takoder razmijenili i inicijalna stajališta o predloženom višegodišnjem financijskom okviru EU (VFO) za razdoblje 2021.-2027. godine, tocnije u dijelu koji se odnosi na financiranje vanjskog djelovanja EU. Prvi prijedlog koji je Europska komisija predstavila 2. svibnja predvida ukupan EU proracun od 1135 milijardi eura (1,114% bruto nacionalnog dohotka 27 država clanica EU). U neformalnom dijelu sastanka Vijeca u razvojnom formatu raspravljalo se o mogucnosti djelovanja država clanica EU u promicanju ravnopravnosti spolova.

Priopćenja