Ministrica Divjak na sastanku Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS - Education)

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, sudjelovala je u utorak, 22. svibnja 2018. godine, na sastanku Vijeca za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS - Education). Ministri za obrazovanje usvojili su Preporuke Vijeca o kljucnim kompetencijama za cjeloživotno ucenje te Preporuke o promicanju zajednickih vrijednosti, ukljucivog obrazovanja i europske dimenzije poucavanja kao i Zakljucke Vijeca o napretku prema viziji europskog prostora obrazovanja. Ministri su takoder održali raspravu o potencijalu visokih ucilišta za regionalni rast i promicanje poduzetnickih i inovativnih vještina. Na marginama sastanka, ministrica Divjak bila je domacin trio sastanka u okviru kojeg su s predstavnicima ministarstava obrazovanja Rumunjske i Finske nastavljeni zapoceti razgovori o pripremama i prioritetnim temama za podrucje obrazovanja za vrijeme predsjedanja našeg trija.

Priopćenja