Ministrica kulture Obuljen Koržinek na Vijecu za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture Republike Hrvatske, sudjelovala je na sastanku Vijeca ministara EU za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS Culture). Na sastanku je, uz ministre kulture država clanica, sudjelovao i povjerenik Europske komisije za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navracsics, koji je uvodno predstavio Novuagendu za kulturu. U ovom formatu Vijeca ministara, bugarsko Predsjedništvo predvidjelo je usvajanje Nacrta Zakljucka Vijeca o potrebi za stavljanjem kulturne baštine u prvi plan kroz EU politike te je provedena rasprava temeljem nacrta dokumenta o dugorocnoj viziji za doprinos kulture EU nakon 2020. godine. Dana 17. studenoga 2017. Europska komisija donijela je komunikaciju kao doprinos sastanku europskih celnika u Göteborgu, u švedskoj. U tom dokumentu je Komisija izrazila namjeru da obnovi i osnaži europski program za kulturu i pokrene strategiju #Digital4Culture radi primjene digitalnog potencijala za jacanje pozitivnih gospodarskih i društvenih ucinaka kulture. Ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek istaknula je kako je Hrvatska podržala smjernice proizašle iz summita u Göteborgu prošle godine: „Vezano uz dokument koji je danas na našem dnevnom redu, a tice se daljnjih koraka i dugorocne vizije doprinosa kulture EU-a nakon 2020, Hrvatska pozdravlja cinjenicu da je naglašena važnost utjecaja koje kulturna i kreativna industrija donose za gospodarstvo. Snažno pozicioniranje kulturnog i kreativnog sektora u EU politikama od izuzetnog je znacaja, i taj cilj moramo poduprijeti konkretnim mjerama“. Vijece za obrazovanje, mlade, kulturu i šport blisko je ukljuceno u pracenje napretka u aspektima strategije Europa 2020. koji se ticu obrazovanja i mladih, kao i u razvoj doprinosa kulturnog sektora inovativnijoj Europi. „Nova Agenda predstavlja dobar balans izmedu kontinuiteta dosadašnjih programa i aktivnosti i novih ciljeva koji su artikulirani kroz naše rasprave na Vijecu, ali i u drugim formatima. Posebno pozdravljamo naglasak na mobilnost, ali i ambiciju vezano uz položaj i perspektive kulture u digitalnom okruženju. Ono što smatramo posebno važnim da sve naše politike i programe cvrsto temeljimo na vrijednostima i principima koji afirmiraju ulogu kulture u razvoju europskog projekta – ovdje posebno mislim na postignute standarde i ciljeve promocije i zaštite kulturne raznolikosti“ – naglasila je ministrica u zakljucnom izlaganju.

Priopćenja