Ministar Bošnjakovic sudjelovao je na sastanku Vijeca ministara pravosuda i unutarnjih poslova (JHA – Justice)

Ministar pravosuda Dražen Bošnjakovic sudjelovao je na sastanku Vijeca ministara pravosuda i unutarnjih poslova (JHA – Justice) koji se 4. i 5. lipnja održao u Luxembourgu. Ministri su na sastanku usvojili djelomicni opci pristup o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeca o okvirima za preventivno restrukturiranje, o oslobodenju od dugova i zabrani obavljanja djelatnosti te o mjerama za povecanje ucinkovitosti postupaka restrukturiranja, insolventnosti i otpustu duga te izmjene Direktive 2012/30 /EU te su raspravljali o politikama o izmijenjenom prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeca o odredenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeca i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeca te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeca, kao i o prijedlog preinake Uredbe Vijeca o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bracnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošcu te o medunarodnoj otmici djece. U okviru zajednicke sesije pravosuda i unutarnjih poslova, ministri su raspravljali o politikama o novom zakonodavnom paketu u podrucju elektronickih dokaza - prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeca o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za cuvanje elektronickih dokaza u kaznenim stvarima te prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeca o utvrdivanju uskladenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima. Usvojeni su Zakljucci Vijeca o žrtvama terorizma i razmijenjena mišljenja o mjerama potrebnim za poboljšanje potpore i pomoci žrtvama terorizma. U sklopu boravka u Luxembourgu, ministar Bošnjakovic posjetio je Sud Europske unije kojom prilikom se susreo s predsjednikom Opceg suda Marcom Jaegerom i predsjednikom Suda EU Koenom Lenaertsom. Sa strane Suda EU sastanku su prisustvovali i hrvatski suci na Opcem sudu, odnosno Sudu EU Vesna Tomljenovic i Siniša Rodin. Sastanci su održani u konstruktivnoj atmosferi te su još jednom potvrdili dobar odnos koji Ministarstvo pravosuda i Vlada RH imaju s ovom institucijom Europske unije. Na sastancima su razmijenjena mišljenja o aktualnoj reformi Suda EU, predstojecim izborima sudaca Opceg suda te o potrebnim izmjenama hrvatskog zakonodavstva kako bi ono bilo uskladeno sa zahtjevima pravne stecevine Europske unije u vezi podnošenja prethodnih pitanja od strane sudova u RH.

Priopćenja