EK predstavila prijedlog izvanrednog instrumenta pomoći u okviru EAFRD-a koji je u travnju predložila Hrvatska

Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva održano je u utorak, 24. svibnja 2022. u Bruxellesu na kojem je hrvatsko izaslanstvo predvodila ministrica Marija Vučković. Kao i prethodnih mjeseci, Hrvatskoj najvažnija točka bila je stanje na tržištima, pogotovo posljedice ruske invazije na Ukrajinu i njihove implikacije na proizvodnju i sigurnost opskrbe hranom u EU i u svijetu. Povjerenik Europske komisije za poljoprivredu Janusz Wojciechowski izvijestio je Vijeće da je krajem prošlog tjedna Komisija predložila izmjene Uredbe 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na posljedice ruske invazije. Te izmjene je uz potporu još 12 zemalja članica predložila Hrvatska na Vijeću koje se održalo u travnju.

„Naš prijedlog temeljili smo na učinku koji je slična mjera imala 2020. godine, u prvom valu COVID 19 pandemije i potrebi da se iskoristi svaki dostupan euro iz EU fondova kako bi proizvođačima hrane omogućili nastavak proizvodnje, a potrošačima osigurali dostupnu i priuštivu hranu. Zahvalna sam na potpori kolega ministara, ali i na razumijevanju i fleksibilnosti Europske komisije. Uz sve ostale mjere koje su nam na raspolaganju u okviru Komisijinog paketa mjera, vjerujem da ćemo ne samo očuvati nego i osnažiti našu poljoprivrednu proizvodnju.“ – izjavila je ministrica Vučković u Bruxellesu.
 
Konkretno, prijedlogom se državama članicama daje mogućnost korištenja do 5% ukupnog doprinosa Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj programu ruralnog razvoja za razdoblje 2021.-2022. za jednokratnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 15.000 Eura, odnosno 100.000 Eura za MSP.
 
U okviru točke o stanju na tržištu Komisija je održala prezentaciju o kanalima solidarnosti za Ukrajinu. Rumunjska je zatražila pomoć Europske komisije u rješavanju problema povećanja troškova realizacije projekata korisnika mjera programa ruralnog razvoja što je Hrvatska podržala.
Njemačka je podnijela izvješće sa sastanka ministara zemalja G7 gdje je prehrambena sigurnost bila najvažnija tema. Ministri su informirani o pripremama za nadolazeću 12. WTO ministarsku konferenciju. Odobreni su Zaključci Vijeća o strateškom pristupu razvoju cijepljenja kao komplementarnog alata za prevenciju i kontrolu visokopatogene ptičje gripe. Predsjedništvo je predstavilo rezultate seminara o platformama epidemiološkog nadzora, a slovačka delegacija o Dijalogu o budućnosti zaštite tla i njegovom potencijalu za postizanje ciljeva Zelenog plana za Europu.
 
Hrvatska je svoju podršku dala i grupi država predvođenih Ciprom, koje su se založile za potrebu uspostave novog zakonodavnog okvira EU-a vezanog za problematiku držanja kućnih ljubimaca te Španjolskoj oko zaštite od opasnog štetnog organizma koji predstavlja problem za proizvođače agruma.

Pisane vijesti