Zajednička obuka mentora za Školu vojne policije u Afganistanu

Tijekom ovog tjedna u Obucnom središtu za medunarodne vojne operacije OS RH, u vojarni „Damir Martic“ u Rakitju provodi se preduputna obuka za deset pripadnika oružanih snaga država clanica Americko-jadranske povelje koji ce sudjelovati kao mentorsko osoblje u okviru škole Vojne policije Afganistanske Nacionalne Armije (ANA) u Kabulu.

Tijekom ovog tjedna u Obucnom središtu za medunarodne vojne operacije OS RH, u vojarni „Damir Martic“ u Rakitju provodi se preduputna obuka za deset pripadnika oružanih snaga država clanica Americko-jadranske povelje koji ce sudjelovati kao mentorsko osoblje u okviru škole Vojne policije Afganistanske Nacionalne Armije (ANA) u Kabulu. Na jednotjednoj preduputnoj obuci koju organizira Republika Hrvatska, kao država koja je preuzela ulogu vodece NATO nacije za razvoj institucionalne obuke Vojne policije Afganistanske Nacionalne Armije (ANA VP) i ustrojavanje škole škole Vojne policije ANA-e u Kabulu, sudjeluju pripadnici oružanih snaga iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Makedonije. Pored mentora iz država clanica Americko-jadranske povelje na preduputnoj obuci sudjeluju i pripadnici OS Republike Slovenije. škola Vojne policije u Kabulu jedna je od desetak obucnih institucija cije je mentoriranje u nadležnosti NATO-ove obucne misije u Afganistanu (NATO Training Mission Afganistan - NTM-A), a koja ima za cilj specijalizaciju i podizanje profesionalnosti Afganistanske nacionalne armije. Ove obucne institucije znacajno utjecu na osposobljavanje afganistanskog sigurnosnong sektora u cjelini kao kljucnog elementa za uspješnu implementaciju nove saveznicke strategije i tranziciju odgovornosti za sigurnost Afganistana na afganistanske institucije do 2014 godine. Trenutno u radu škole Vojne policije Afganistanske Nacionalne Armije u Kabulu, pored hrvatskih mentora, sudjeluju i dva mentora iz OS Republike Slovenije. Ukljucivanje mentora iz Republike Albanije, Crne Gore i Republike Makedonije u rad škole Vojne policije ocekuje se u rujnu 2011. godine. Ovim angažmanom OS RH, kao i angažmanom ostalih partnera iz regije, osigurava se kljucni doprinos razvoju sposobnosti školovanja i obucavanja ANA kao središnjem dijelu strategije ISAF-a za tranziciju i izlazak iz vojnih operacija u Afganistanu. izvor: www.morh.hr

Priopćenja