Sastanak ministara obrane država članica NATO-a

Sastanak ministara obrane država clanica NATO-a U sjedištu NATO-a u Bruxellesu danas, 21. veljace 2013. godine zapoceo je dvodnevni sastanak ministara obrane država clanica na kojem sudjeluje ministar Ante Kotromanovic.

Sastanak ministara obrane država clanica NATO-a U sjedištu NATO-a u Bruxellesu danas, 21. veljace 2013. godine zapoceo je dvodnevni sastanak ministara obrane država clanica na kojem sudjeluje ministar Ante Kotromanovic. Prvog dana sastanka raspravljalo se o Inicijativi povezanih snaga (Connected Forces Initiative - CFI) u cilju ocuvanja interoperabilnosti snaga uslijed smanjenja angažmana saveznika i partnera u operacijama te se u tom kontekstu razmatrala i veca uloga Snaga za brzi odgovor (NATO Response Force – NRF). Pored ministara obrane, prvoj raspravi prisustvovala je i Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Tijekom prvog dana sastanka ministri su takoder razgovarali o implementaciji i razvoju Paketa obrambenih sposobnosti (Defence Package) iz Chicaga. Tom prilikom Glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen predstavio je prijedloge o novim mogucnostima korištenja zajednickog financiranja za zadržavanje interoperabilnosti, unaprjedenju kolektivne razmjestivosti te promicanju multinacionalne suradnje u razvoju obrambenih sposobnosti. Ujedno, strateški zapovjednici NATO-a (SACT i SACEUR) izvijestili su ministre o kljucnim nedostacima i kljucnim potrebama za investiranje u obrambene sposobnosti te mogucnostima korištenja projekata unutar inicijative Smart Defence kako bi se pariralo tim nedostacima. Na marginama ministarskog sastanka ocekuje se potpisivanje Pisma namjere kojim ce Republika Hrvatska, pored americkih i slovackih partnera, potvrditi sudjelovanje u okviru Smart Defence projekta uspostave Multinacionalnog zrakoplovnog obucnog centra (Multinational Aviation Training Centre – MATC), u kojem je ulogu vodece nacije preuzela Ceška Republika. Projekt uspostave MATC-a pokrenut je u cilju standardizacije zrakoplovne obuke, povecanja interoperabilnosti te efikasnosti i efektivnosti obucnih aktivnosti kroz multinacionalnu suradnju. Sudjelovanje Republike Hrvatske u uspostavi MATC-a nastavak je uspješne hrvatsko-ceško-madarske suradnje u provedbi zajednicke preduputne obuke za pilote koji se rasporeduju u zracne savjetnicke timove (Air Advisory Teams) u operaciji ISAF u Afganistanu. Ministri obrane ce na radnoj veceri raspravljati o buducnosti Saveza u smislu obrambenih izdvajanja te o pravednoj raspodjeli tereta (fair burden sharing), posebno u pogledu raspodjele novih Ciljeva sposobnosti. Ideja vodilja biti ce postici zajednicko razumijevanje o buducnosti Saveza poslije 2014. godine za sljedece radoblje (5-10 godina) u smislu postizanja zajednicke razine ambicije. Drugog dana planirano je održavanje sastanka ministara obrane u formatu Komisije NATO-Ukrajina (NATO-Ukraine Commission - NUC), na kojem ce se raspravljati o srednjorocnim prioritetima suradnje NATO-a i Ukrajine u podrucju obrambenih reformi. Potom ce uslijediti sastanak s ne-NATO sudionicama operacije ISAF na temu angažmana Saveza u Afganistanu poslije 2014. godine, s posebnim naglaskom na izvlacenje snaga i opreme u sklopu operacije ISAF (redeployment) te financiranje Afganistanskih nacionalnih snaga sigurnosti (Afghan National Security Forces – ANSF). Na sastanku je takoder predvideno sudjelovanje afganistanskog ministra obrane Bismillah Khan Muhammadija, Visoke predstavnice EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton te posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a za Afganistan Jana Kubisa. Novi zapovjednik operacije ISAF, americki general Joseph Dunford, takoder ce izvijestiti ministre o trenutnoj situaciji na terenu te o napretku u procesu preuzimanja odgovornosti za sigurnost Afganistana od strane ANSF-a.

Priopćenja