mvep Pusic na ministarskom travanj 2012

Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusic sudjelovala je 18. i 19. travnja 2012. godine, u Bruxellesu, na zajednickom sastanku ministara vanjskih poslova i ministara obrane država clanica NATO-a.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusic sudjelovala je 18. i 19. travnja 2012. godine, u Bruxellesu, na zajednickom sastanku ministara vanjskih poslova i ministara obrane država clanica NATO-a. Tijekom prvoga dana, ministri vanjskih poslova i obrane razmotrili su na zajednickom sastanku pitanja koja se ticu angažmana NATO-a u medunarodnoj operaciji ISAF u Afganistanu, kao i revizije cjelokupnog postava odvracanja i obrane Saveza od svih potencijalnih sigurnosnih ugroza. Na radnoj veceri ministri vanjskih poslova NATO-a razgovarali su o odnosima Saveza sa državama sjevera Afrike te Bliskog istoka, kao i o odnosima NATO-a i Rusije. Isto tako, osvrnuli su se i na regiju jugoistocne Europe. Drugoga dana sastanka održana je sjednica Vijeca NATO-Rusija u ministarskom formatu, na kojoj su razmotreni aktualni sigurnosni izazovi te tekuca prakticna suradnja NATO-a i Rusije. Dvodnevne aktivnosti završile su sastankom ministara vanjskih poslova država clanica NATO-a i ministara vanjskih poslova država koje nisu clanice Saveza, a sudjeluju u operaciji ISAF u Afganistanu. Na marginama ministarskog skupa ministrica Vesna Pusic održala je i nekoliko bilateralnih susreta, izmedu ostaloga s afganistanskim ministrom vanjskih poslova Zalmaijem Rassoulom, a kratko se susrela i s americkom državnom tajnicom Hillary Rodham Clinton. Tijekom spomenutih susreta bilo je govora o buducem sudjelovanju hrvatskih vojnih i civilnih predstavnika u Afganistanu, nakon povlacenja medunarodnih vojnih snaga 2014. godine, u kojima sudjeluje i 350 hrvatskih vojnika i policajaca, a cija je uloga uglavnom vezana uz obuku afganistanskih snaga sigurnosti. Ministrica Vesna Pusic posebno je istaknula kako Hrvatska želi pomoci u misiji obrazovanja žena i djevojcica u Afganistanu nakon okoncanja operacije ISAF. O ulozi NATO-a u Afganistanu nakon 2014. bit ce rijeci i na predstojecem summitu Saveza 20. i 21. svibnja u Chicagu. NATO planira povuci glavninu snaga od 130.000 trenutacno rasporedenih vojnika u Afganistanu do kraja 2014., nakon cega bi odgovornost za sigurnost trebale preuzeti afganistanske snage sigurnosti, a zemlje koje sudjeluju u misiji ISAF trebale bi financirati dio njihovih troškova. Ministrica Pusic napomenula je kako bi iznos kojim bi Hrvatska financirala afganistanske snage nakon 2014. bio jednak godišnjim troškovima slanja trojice vojnika. To je svakako izdrživ trošak za jednu civilizacijsku misiju koja je važna za svijet ali i za Hrvatsku, jer se na neki nacin time definira tko smo i za što se zauzimamo, zakljucila je ministrica Pusic.

Priopćenja