Ministar Kotromanović na neformalnom sastanku ministara obrane NATO-a

Ministar obrane Ante Kotromanovic sudjeluje 9. i 10 listopada 2012. godine na neformalnom sastanku ministara obrane zemalja clanica NATO saveza u Bruxellesu u Kraljevini Belgiji.

Ministar obrane Ante Kotromanovic sudjeluje 9. i 10 listopada 2012. godine na neformalnom sastanku ministara obrane zemalja clanica NATO saveza u Bruxellesu u Kraljevini Belgiji. Teme sastanka obuhvacaju pregled napretka u implementaciji Paketa obrambenih sposobnosti prihvacenih od strane šefova država i vlada na summitu u Chicagu, te rasprava o NATO operacijama – ISAF i KFOR. Ocekuje se i usvajanje ažuriranih Smjernica za nuklearno planiranje i konzultacije, kao i rasprava o sposobnostima i nacinu dostizanja istih u slijedecem razdoblju uzimajuci u obzir tešku ekonomsku situaciju. Sastanak je zapoceo podnošenjem niza redovitih izvješca, kao što su izvješce o stanju reformi NATO-a, o obrambenoj transformaciji i napretku u sposobnostima, o stanju u proturaketnoj obrani NATO-a, te o stanju kiberneticke obrane NATO-a. Ministri obrane su takoder raspravljali o napretku u podrucju izgradnje sposobnosti koristeci multinacionalnu suradnju kroz koncept Pametne obrane (Smart Defence). Rasprava se takoder vodila i o poboljšanju Procesa obrambenog planiranja NATO-a, ciji bi rezultati bili politicki vidljiviji i relevantniji. To ukljucuje ne samo iznose koje nacije troše na obranu, nego i efekte tih ulaganja. U sklopu slijedece sjednice Skupine za nuklearno planiranje (NPG-Nuclear Planning Group) ministri obrane dali su daljnje smjernice vezano za nuklearno oružje u skladu s zakljuccima iz Saveznickog postava za odvracanje i obranu. Tijekom radne vecere vodila se otvorena rasprava o mogucnostima razvoja sposobnosti, snaga i struktura potrebnih Savezu u trenutku teške ekonomske krize. Želja je zadržati dostignutu razinu sposobnosti i interoperabilnosti postignutih u operacijama, prvenstveno u Afganistanu. Od ministara se ocekuju smjernice kako izvršiti prioritizaciju obrambenih sredstava, kako onih koje se troše na nacionalnoj razini, tako i sredstava u okviru NATO-a. Kao jedan od elemenata, rasprava ce se voditi i o NATO zajednickom financiranju, te njegovom efikasnijem korištenju. Drugog dana, 10. listopada, ministri se sastaju u formatu NATO clanice plus zemlje davateljice snaga za KFOR. Naglasak ce biti na pregledu trenutnih i buducih sigurnosnih izazova na Kosovu, te buduci odnosi NATO-a i Kosovskih snaga sigurnosti jednom kad dostignu punu operativnu spremnost. Ministarski sastanak ce završiti zasjedanjem u formatu NATO clanica plus zemlje davateljice snaga za operaciju ISAF. Sastanku ce takoder nazociti afganistanski ministar obrane, visoki predstavnici EU-a i UN-a za Afganistan. Ocekuje se da ce fokus rasprave biti na opcijama izvlacenja snaga i opreme iz Afganistana po završetku misije ISAF, tzv. Redeployment, kao i o novoj misiji. Post-2014 misija nije zamišljena kao borbena misija, nego misija gdje ce NATO i njegovi partneri provoditi obuku, savjetovanje i asistiranje Afganistanskih snaga sigurnosti. Po završetku ministarskog sastanka NATO clanica, a u organizaciji Savezne Republike Njemacke kao vodece zemlje, održat ce se sastanak ministara obrane davateljica snaga u Regionalnom zapovjedništvu – Sjever (RC – North) misije ISAF. Ocekuje se da ce glavne teme sastanka biti medunarodni angažman tijekom 2013. i 2014. godine, te izvlacenja snaga i opreme iz Afganistana po završetku misije ISAF, tzv. Redeployment.

Priopćenja