Kronologija sudjelovanja u Akcijskom planu za članstvo (MAP)

Kronologija sudjelovanja u Akcijskom planu za clanstvo (MAP) Clanak 10. Washingtonskog sporazuma dopušta ulazak novih europskih clanica u NATO. Na temelju ovog clanka Savez se proširio od prvotnih 12 clanica na današnjih 28. Na summitu u Washingtonu 1999. osmišljen je i mehanizam za ulazak u Savez pod nazivom Akcijski plan za clanstvo – MAP ("Membership Action Plan"). Prije nego je 1. travnja 2009. godine postala punopravna clanica NATO-a, RH je bila ukljucena u Akcijski plan za clanstvo. Hrvatska se ovoj skupini službenih aspiranata za clanstvo pridružila u svibnju 2002. Iako sudjelovanje u MAP-u ne jamci clanstvo, ono je omogucilo Hrvatskoj da usredotoci svoje pripreme na ciljeve i prioritete postavljene u Akcijskom planu, te da primi strucnu pomoc i procjene od NATO-a. Pripreme i reforme ukljucuju pet podrucja: - politicka i gospodarska - obrambena i vojna - financijska - sigurnosna - pravna pitanja Po svim poglavljima MAP-a svaka zemlja aspirantica priprema svoj Godišnji nacionalni program (ANP – Annual National Program) kojeg predstavlja NATO-u. Na kraju godišnjeg ciklusa ministri vanjskih poslova i obrane prezentiraju rezultate reformskog programa i buduce aktivnosti pred Sjevernoatlantskim vijecem NATO-a, koji zatim procjenjuje individualni napredak u pripremama za clanstvo. Ulaskom u MAP, Hrvatska je bila prilagodila ostale aktivnosti unutar Partnerstva za mir ciljevima i prioritetima Akcijskog plana za clanstvo. Isto tako, Hrvatska je vec tada svoju sigurnosnu i obrambenu politiku pocela planirati i provoditi kao buduca clanica sustava kolektivne obrane NATO-a.

Priopćenja