Hrvatski kolači na NATO-ovom humanitarnom Bazaaru

U sjedištu NATO-a u Bruxellesu svake godine održava se NATO Charity Bazaar, humanitarna akcija na kojoj se prikuplja pomoc za rad brojnih humanitarnih udruga. Ove godine centralnom dogadanju prethodila je prodaja kolaca saveznica i partnera u projektu, ukljucujuci Hrvatsku i poznate domace slastice. Tijekom prošlogodišnjih dogadanja u okviru Bazaara prikupljeno je rekordnih 222 998 eura, a sredstva su donirana belgijskim i medunarodnim udrugama za razlicite humanitarne projekte. Hrvatske udruge dobile su 2017. godine financijsku potporu u iznosu od oko 13 500 eura. Centralan dogadaj organizira se u studenome, kada se sredstva prikupljaju prodajom doniranih proizvoda na nacionalnim štandovima. NATO Charity Bazaar prvi put je realiziran 1967., od strane supruga medunarodnog NATO osoblja, a trenutno ga osmišljavaju i provode volonteri iz 42 države.

Priopćenja