Hrvatska sudjeluje u NATO CMX16 vježbi

Republika Hrvatska ce od 9. do 16. ožujka 2016. godine sudjelovati u politicko-vojnoj simulacijskoj vježbi NATO-a na temu upravljanja krizama. Vježba CMX16 (Crisis Management Exercise – CMX) odvija se istovremeno u sjedištu NATO-a u Bruxellesu i u zemljama clanicama. NATO vježbe upravljanja krizama simulacijske su vježbe koje se provode na temelju fiktivnog scenarija i ne predvidaju stvarne vojne snage rasporedene na terenu. CMX16 ce testirati procedure Sjevernoatlantskog vijeca (NAC) na strateškoj politickoj i vojnoj razini. Glavni cilj Vježbe je uvježbavanje mehanizama strateških politickih i vojnih konzultacija te kolektivnog odlucivanja NATO-a putem postojecih i razvojnih procedura i koncepata glede upravljanja u krizama. U vježbi ce sudjelovati civilno i vojno osoblje, kako u sjedištu NATO-a, tako i u glavnim gradovima država sudionica. Sukladno odredbama deklaracije sa summita iz Walesa (2014.), scenarij za CMX16, iako nije utemeljen na stvarnim dogadajima, je realistican. Složenim civilno-vojnim scenarijem proigravat ce se sveobuhvatan odgovor na hibridni model ratovanja kroz proigravanje procedura clanka 4. (savjetovanje u slucaju ugroze) i clanka 5. Sjevernoatlantskog sporazuma (kolektivna obrana). Kako hibridni takticki model ratovanja obuhvaca primjenu širokog raspona civilnih, paravojnih i vojnih sredstava konvencionalne i nekonvencionalne prirode na integriran nacin, tijekom CMX16 ce se proigravati procedure odvracanja i odgovora. U pripremi i provedbi CMX16 sudjeluju i države partneri Finska i švedska, dok je Europska unija promatrac. Ovo je sedma NATO vježba upravljanja krizama u kojoj sudjeluje Hrvatska. Pored Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje je nositelj koordinacije aktivnosti za pripremu i provedbu Vježbe u Republici Hrvatskoj, u provedbi sudjeluju i Ured predsjednice Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravlja, Ured Vijeca za nacionalnu sigurnost, Sigurnosno-obavještajna agencija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Zavod za sigurnost informacijskih sustava i CARNET - Nacionalni CERT.

Priopćenja