Hrvatska - NATO članica

Hrvatska - NATO clanica Republika Hrvatska službeno je postala punopravnom clanicom NATO-a 1. travnja 2009. godine. Kao punopravna clanica Saveza RH je sudjelovala na summitu u Strasbourgu i Kehlu koji se održao u travnju iste godine. Vanjskopoliticka pozicija Republike Hrvatske ojacala je njezinim ulaskom u NATO savez, a njezine ideje i interesi puno se uspješnije profiliraju u medunarodnim forumima. Hrvatska je od ulaska u clanstvo postala sastavni dio NATO-a te zajedno s još 27 zemalja clanica sudjeluje u upravljanju tim Savezom. Najvidljiviji primjer za to bio je rad na novom strateškom konceptu NATO-a dokumenta koji je stvorio odrednice za djelovanje Saveza u 21. stoljecu. Rijec je o jednom od temeljnih dokumenata za djelovanje NATO-a. U sigurnosnom segmentu clanstva RH u NATO-u bitno je istaknuti sustav kolektivne obrane, kao i sustav odgovora na krize. Clanstvo u NATO-u daje najviša sigurnosna jamstva, taj Savez 28 država pociva na nacelima zajednicke zaštite slobode i sigurnosti svake pojedine clanice politickim i obrambenim sredstvima na osnovi solidarnosti. Uoci prve godišnjice ulaska Hrvatske u NATO, ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je stabilnu potporu gradana clanstvu u Savezu i hrvatskom angažmanu u medunarodnim operacijama, objavio je na svojim internetskim stranicama GfK (www.gfk.hr). Visokih 64,6% ispitanika osjeca se sigurnijima u državi clanici NATO-a, posebno osobe iz Slavonije i Dalmacije. Da je clanstvom u NATO-u porastao ugled i ojacao medunarodni položaj Hrvatske smatra 50,2% ispitanika, s tim da cešce od prosjeka takvo mišljenje imaju visokoobrazovani (61%). Angažman medunarodne zajednice u okviru misije ISAF pod zapovjedništvom NATO-a podržava 68,3% ispitanika, medu kojima cešce od prosjeka takvo mišljenje imaju osobe u dobi od 25-34 godina (78%). Istovremeno, 54,1% ispitanika smatra da sudjelovanje Hrvatske u misijama NATO-a pod mandatom UN-a doprinosi jacanju njene sigurnosti i medunarodnog položaja. O važnosti uloge NATO-a u regiji govori podatak da 62,6% ispitanika smatra da su NATO i njegovo primanje novih clanica važni za sigurnost i stabilnost jugoistocne Europe. Ispitivanje javnog mnijenja narucilo je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija povodom prve godišnjice clanstva Hrvatske u NATO-u; provedeno je u veljaci 2010. godine na reprezentativnom uzorku od 750 ispitanika (kvotni uzorak prema županijama, obrazovanju, dobi i spolu).

Priopćenja