17. HRVCON u ISAFu

U podrucje operacije ISAF u Afganistanu, u srijedu, 9. ožujka 2011., stigli su svi pripadnici 17. hrvatskog kontingenta koji ce biti rasporedeni u Regionalnom zapovjedništvu Sjever u Mazar-e Sharifu i Regionalnom zapovjedništvu u Kabulu gdje ce preuzeti dužnosti od prethodnog hrvatskog kontingenta.

U podrucje operacije ISAF u Afganistanu, u srijedu, 9. ožujka 2011., stigli su svi pripadnici 17. hrvatskog kontingenta koji ce biti rasporedeni u Regionalnom zapovjedništvu Sjever u Mazar-e Sharifu i Regionalnom zapovjedništvu u Kabulu gdje ce preuzeti dužnosti od prethodnog hrvatskog kontingenta. Povodom odlaska 17. kontingenta, prije nekoliko dana, uprilicen je ispracaj u zrakoplovnoj bazi Pleso, a kojem je nazocio i ministar obrane Davor Božinovic. Obracajuci se postrojenim pripadnicima kontingenta, ministar Božinovic je naglasio posebnu važnost koju ova, ali i sve prethodne misije ISAF-a imaju za OSRH i clanstvo Hrvatske u NATO-u. “Afganistansko iskustvo doprinosi procesu transformacije našeg obrambenog sustava, no steceno iskustvo pridonijelo je i uspješnim hrvatskim naporima za postizanje clanstva u NATO-u kroz usvajanje standarda Saveza, ali i slanju jasne poruke kako je Republika Hrvatska spremna preuzeti sve obaveze i odgovornosti koje proizlaze iz clanstva u NATO-u”, istaknuo je ministar Božinovic. Oružane snage RH su, putem misija ISAF-a, u Afganistanu prisutne od 2003. godine, i zahvaljujuci svojoj visokoj obucenosti, pripremljenosti, profesionalnosti i specijaliziranosti znatno su doprinijele naporima medunarodne zajednice u stabilizaciji Afganistana. O uspješnosti svih dosadašnjih kontingenata OSRH koji su sudjelovali u misiji ISAF-a govore brojne pohvale i priznanja koje su njihovi pripadnici za svoj rad dobili, ali i podatak kako do danas nije bilo gubitaka medu pripadnicima hrvatskog kontingenta. Ministar obrane posebno je naglasio važnost koju sudjelovanje hrvatskih Oružanih snaga u medunarodnim mirovnim misijama ima za hrvatsku vanjsku politiku i položaj Hrvatske u medunarodnoj zajednici. “Hrvatsko vojno sudjelovanje u medunarodnim mirovnim misijama, u Afganistanu ali i na drugim mjestima, jedno je od najucinkovitijih sredstava naše vanjske politike, i takvo hrvatsko angažiranje u medunarodnim mirovnim misijama ostat ce i u buducnosti jedno od bitnih obilježja naše vanjske i sigurnosne politike”, rekao je ministar Božinovic. Pripadnici 17. HRVCON-a preuzet ce dužnosti od prethodnog hrvatskog kontingenta, a rijec je, izmedu ostalog, o namjenski organiziranim snagama Vojne policije, namjenski organiziranim snagama pješaštva, stožernom osoblju, operativno mentorskim timovima za vezu, policijskim operativno mentorskim timovima za vezu (4 pripadnika MUP-a), mentorima u vojno policijskoj školi i Logistickoj školi u Kabulu, te zracnom mentorskom timu. Zajedno s pripadnicima 4. Multinacionalnog operativnog mentorskog tima, koji su u podrucje Regionalnog zapovjedništva Sjever u Mazar-e-Sharifu upuceni u veljaci, 17. hrvatski kontingent brojat ce ukupno 330 pripadnika.

Priopćenja