Privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprjecavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima. Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedece kategorije osoba: clanovi obitelji hrvatskih državljana (bracni drug i dijete) osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz clanka 47. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/2018), ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza zdravstveni zaposlenici, istraživaci u zdravstvu i zaposlenici u skrbi za starije osobe te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko lijecenje prijevoznici robe i drugo prometno osoblje, u mjeri u kojoj je to potrebno diplomati, policijski službenici u obavljanju svojih poslova, službe i timovi civilne zaštite, osoblje medunarodnih organizacija i medunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogucnost ulaska u zemlju odredišta Ovom kategorijom osoba obuhvaceni su i pomorci u tranzitu, što podrazumijeva i pomorce koji u Hrvatsku dolaze radi ukrcaja/iskrcaja. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su: smrtni slucaj u obitelji - sudjelovanje na sprovodu ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predocena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predocen vlasnicki list vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predocen dokaz o tome. Navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za jacanje nadzora nad širenjem koronavirusa COVID-19 za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.

Stranice