Obavijest o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava namijenjenih sanaciji šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji i okolici

Putem računa Državnog proračuna Republike Hrvatske primaju se donacije namijenjene za sanaciju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i okolici.

Sredstva se uplaćuju na račun Ministarstva financija otvorenog kod Hrvatske narodne banke, a Ministarstvo financija je zaduženo za praćenje namjenskog trošenja sredstava.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:


HR12 1001 0051 8630 0016 0

Državni proračun Republike Hrvatske

s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 - OIB uplatitelja

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):


Hrvatska narodna banka/ Croatian National Bank
Trg hrvatskih velikana 3/ Trg hrvatskih velikana 3
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia

BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXXX

Naziv i adresa primatelja plaćanja:
Ministarstvo financija Republike Hrvatske/ Ministry of Finance
Katančićeva 5/ Katančićeva 5
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
Broj računa/ Bank account number: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
Refernca plaćanja/ Remittance info – remarks: Eartquakes aidStranice