Zamjenik ministra zašite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza na sastanku Vijeca ministara za okoliš i Ministarskoj konferenciji Unije za Mediteran

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeca ministara za okoliš i na Ministarskoj konferenciji Unije za Mediteran o okolišu i klimatskim promjenama, u Ateni 13. i 14. svibnja 2014. Ocuvati morski okoliš Mediterana i smanjiti utjecaj klimatskih promjena istovremeno omogucujuci gospodarski razvoj ciljevi su oko kojih se slažu zemlje clanice EU i 15 mediteranskih zemalja rekao je zamjenik ministra i dodao da mora i oceani imaju veliku ulogu u održavanju ravnoteže klimatskog sustava te je izazov ocuvati ga i ujedno iskoristiti njegove potencijale za održivi rast i razvoj. Globalni izazovi moraju se rješavati zajedno, te smo zbog toga aktivno ukljuceni u sve napore globalne zajednice kako bi se smanjio negativan utjecaj klimatskih promjena kazao je zamjenik ministra Dokoza te istaknuo kako je temeljna zadaca smanjiti emisije staklenickih plinova, a da se ujedno ne ugrozi gospodarski razvoj, konkurentnost tvrtki i zaposlenost. Neformalni sastanak Vijeca ministara za okoliš zapoceo je raspravom na temu morskog okoliša kao osnove za održivi „Plavi rast“. „Plavi rast“ je inicijativa na razini Europske unije usmjerena na poticanje gospodarskog rasta i povecanja radnih mjesta vezanih uz more i morski okoliš. Za to je potrebno stvoriti odgovarajuce uvjete, a s tim ciljem ministri su razgovarali o izazovima s kojima se zemlje moraju suociti i mjerama koje je potrebno poduzeti za ocuvanje dobrog stanja i održivo upravljanje morskim i obalnim podrucjima. Na sastanku se raspravljalo o tome kako unaprijediti suradnju na regionalnoj razini te kako maksimizirati ucinkovitost aktivnosti vezanih za zaštitu mora. Poticanje znanstvenih istraživanja, pracenje stanja okoliša, zajednicki razvoj monitoring programa i sustava za razmjenu podataka aktivnosti su kojima se može stvoriti podloga za primjenu integralnog upravljanja morskim okolišem i obalnim podrucjem te omoguciti razvoj morskog prostornog planiranja. Hrvatska je u svoje zakonodavstvo prenijela odredbe Okvirne direktive o morskoj strategiji, a u tijeku je izrada morske strategije kojom ce se povezati zaštita morskog okoliša sa politikom upravljanja obalnim podrucjem. Usvajanje Strategije ocekuje se u 2015. godini. Na konferenciji se raspravljalo i o klimatskim promjenama, posebno u svjetlu pripreme za Konferenciju Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime koja ce se održati u prosincu ove godine, te pripremnog sastanka u Bonnu u lipnju na kojem ce se raspravljati o povecanju ambicija za drugo razdoblje Kyotskog protokola od 2013. do 2020. Na konferenciji je istaknuto da je EU ispunila svoje obveze u okviru Kyotskog protokola, a posebno je napomenuta potreba za globalnim sporazumom u borbi protiv klimatskih promjena.

Priopćenja