Neformalni COMPET u Ateni

U Ateni se, u sklopu grckog predsjedanja Europskom unijom, 13. svibnja održao neformalni sastanak Vijeca Europske unije za konkurentnost ministara nadležnih za znanost na kojem je sudjelovao i prof. dr. sc. Saša Zelenika, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta. U fokusu sastanka bile su dvije teme: Euro-mediteranska suradnja u istraživanjima i inovacijama (inicijativa PRIMA) te Europska inovacijska partnerstva. PRIMA (Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area) je inicijativa javno-javnog partnerstva koja je prvi put predstavljena prije dvije godine na neformalnom sastanku Vijeca za konkurentnost u Nikoziji. Otad na inicijativi radi nekoliko radnih skupina u koje su ukljucene države sjevernog i južnog Mediterana. Republika Hrvatska prvi put je neformalno ukljucena pocetkom 2014. godine te su uspostavljeni kontakti vezani uz moguce ukljucivanje RH u PRIMA-u. Prof. dr. sc. Saša Zelenika pozdravio je inicijativu naglašavajuci kako je medunarodna suradnja važan dio Europskoga istraživackog prostora, posebice kada je rijec o velikim društvenim izazovima u cije rješavanje treba ukljuciti i susjedne zemlje. "Mediteran je zasigurno strateški važan za Europu", rekao je zamjenik ministra, „te zaslužuje pozornost posebice na podrucju hrane i vode. Medutim, svako jacanje suradnje mora biti komplementarno s nacionalnim i regionalnim prioritetima, ne zanemarujuci aspekte Pametne specijalizacije“, naglasio je Zelenika te zakljucio kako inicijativu treba promatrati i kao potencijal jacanja europskih perspektiva zemalja jugoistocne Europe te instrument važan u kontekstu geopolitickog razvoja južnoga Mediterana, a posebice kao mehanizam prevencije odljeva mozgova iz te regije. Vecina država clanica podržala je inicijativu, naglašavajuci potrebu povecanja ulaganja u istraživanje i inovacije kako bi se pokušali riješiti trenutacni izazovi s kojima se Europa suocava. što se Europskih inovacijskih partnerstava tice, RH je podržala izvješce ekspertne skupine te se zauzela za unapredivanje inicijativa koje bi snažnije ukljucile mala i srednja poduzeca.

Priopćenja