Održana godišnja skupštine Belgijsko-hrvatske komore za promicanje gospodarske i kulturne suradnje 9. svibnja u Bruxellesu

U prostorijama Veleposlanstva RH u Bruxellesu održana je 9. svibnja godišnja skupština Belgijsko-hrvatske komore za promicanje gospodarske i kulturne suradnje, koja je osnovana prije deset godina kao nevladina organizacija s ciljem uspostavljanja i razvijanja gospodarskih i kulturnih veza izmedu Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske.

U prostorijama Veleposlanstva RH u Bruxellesu održana je 9. svibnja godišnja skupština Belgijsko-hrvatske komore za promicanje gospodarske i kulturne suradnje, koja je osnovana prije deset godina kao nevladina organizacija s ciljem uspostavljanja i razvijanja gospodarskih i kulturnih veza izmedu Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske. Iz njenog Statuta proizlazi da Komora ima za cilj služiti interese Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske poticanjem ekonomskih, kulturnih, umjetnickih, sportskih i turistickih odnosa tih dviju zemalja, a isto tako zajedno s reprezentativnim institucijama i zemljama clanicama Europske unije, te pomoci svako filantropsko djelo ili udrugu koja doprinosi razumjevanju i širenju prijateljstva izmedju Belgije i Hrvatske. Sve te godine Komore je bila važan kanal belgijskim i hrvatskim poslovnim krugovima u potrazi za poslovnom suradnjom i mogucnostima. Clanovi Komore su privrednici, ugledni politicari, osobe na visokim položajima u važnim medunarodnim i belgijskim tvrtkama, te pojedinci koji su dokazali da žele pomoci Republici Hrvatskoj i zbližiti hrvatske i belgijske poslovne i kulturne krugove. Prvi i dugogodišnji predsjednik Komore bio je gospodin Willy de Clercq, izmedu ostaloga Ministre d’Etat, bivši clan Europske Komisije, bivši belgijski ministar i sadašnji clan Europskog Parlamenta, a pocasni je predsjednik gospodin Marc Eyskens, državni ministar te bivši premijer i ministar vanjskih poslova. Veleposlanstvo RH kao jedan od inicijatora ove Komore (na celu s tadašnjim veleposlanikom pri Belgiji i EU, gospodinom Jankom Vranyczany-Dobrinovicem) sudjeluje aktivno u radu Komore, te se godisnje skupštine i odbori uglavnom održavaju u prostorijama Veleposlanstva. Jedna od podpredsjednica Komore je i veleposlanica Alajbeg. Uz pregled aktivnosti Komore u 2004, koji ukljucuje niz kulturnih i gospodarskih dogadanja na kojima su clanovi Komore bili sudionici ili cak inicijatori takoder je prihvacen plan aktivnosti za 2005. Istaknuto je izmedu ostaloga da ce se posebna pozornost posvetiti još intenzivnijem nastavku organiziranja prezentacija o Hrvatskoj u gospodarskim komorama regija i gradova te u sklopu "think-tankova" i drugih institucija u Belgiji Na skupštini je za novog predsjednika Komore izabran gospodin Pierre Chevalier, clan belgijskog Senata i posebni izaslanik belgijskog premijera za OESS.

Priopćenja