Ministar Cobankovic na neformalnom sastanku ministara u Luxembourgu

Ministar Cobankovic je sudjelovao na neformalnom sastanku ministara EU za poljoprivredu koji se održao od 8. do 10.svibnja u Luxembourgu

Ministar Cobankovic je sudjelovao na neformalnom sastanku ministara EU za poljoprivredu koji se održao od 8. do 10.svibnja u Luxembourgu. U prvom dijelu programa, ministri su posjetili nekoliko poljoprivrednih proizvodaca kako bi se upoznali s projektima koji se razvijaju u okviru programa ruralnog razvoja, metodama rada koje su uskladene s inicijativama "Leader i Tellus" te su imali priliku upoznati se s posebnostima luxembourške poljoprivrede. U drugom dijelu programa ministri su zajedno s povjerenicom Mariann Fisher Boel i predstavnicima udruga mladih poljoprivrednika raspravljali o dokumentu koji je pripremilo luxembourško Predsjedništvo na temu "Buducnost poljoprivrede- izazov za mlade poljoprivrednike". Dokument je pripremljen kao doprinos izradi strategije ruralnog razvoja koju bi EK trebala objaviti u lipnju. Dodatno, predsjedavajuci je temu zajednicke poljoprivredne politike djelomice povezao i sa svojim glavnim prioritetima odnosno ucincima zajednicke poljoprivredne politike i strategije ruralnog razvoja na lisabonsku strategiju i financijsku perspektivu 2007-2013.g. Predsjedništvo je prije sastanka sudionicima dostavilo opce upitnike o nacionalnim poljoprivrednim politikama te sudionike podijelilo u radne skupine po sljedecim temama: 1) pristupacnost poljoprivrednim aktivnostima; 2) status-image poljoprivrednika u društvu; 3) obrazovanje i usavršavanje poljoprivrednika i 4) instrumenti zajednicke poljoprivredne politike i mladi poljoprivrednici- u kojoj su sudjelovale RH i Turska. U toj skupini rasprava se temeljila na uspjesima i nedostatcima reformi prvog i drugog stupa zajednicke poljoprivredne politike. Prvi stup zajednicke poljoprivredne politike je nedavno reformiran kada su se jednokratna placanja neovisno o velicini proizvodnje povezala s uvodenjem normi za zaštitu okoliša, sigurnosti hrane, zdravstvenog stanja životinja i biljaka te održavanja poljoprivrednog dobra po zadovoljavajucim kriterijima sa stajališta poljoprivrede i zaštite okoliša. Sukcesivnim reformama prvog stupa progresivno su se smanjivale potpore proizvodnji preko garantiranih cijena. Drugi stup zajednicke poljoprivredne politike-održivi ruralni razvoj je upravo u procesu redefiniranja prema postizanju glavnih ciljeva: povecanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, bolje upravljanje poljoprivrednim teritorijem, uvodenje novih proizvoda i raznolikosti poljoprivredne proizvodnje te povecanje kvaliteta života u ruralnim podrucjima. Hrvatsko izaslanstvo je dostavilo popunjen upitnik te je aktivno sudjelovalo u raspravi, pri cemu su obrazloženi instrumenti poljoprivredne politike u RH i njihovi rezultati. Prigoda je iskorištena kako bi se izrazila spremnost poljoprivrednog sektora RH za pocetak pregovora i istaknula uspješnost procesa uskladivanja s pravnim stecevinama EU. Ministar Cobankovic je neformalni sastanak iskoristio za niz bilateralnih razgovora i druženja sa svojim kolegama, povjerenicom Mariann Fisher Boel i luxembourškim domacinom ministrom poljoprivrede Fernandom Bodenom. Posebno su obavljeni razgovori s novim rumunjskim ministrom Gheorghe Fluturom i njegovim državnim tajnikom u cilju rješavanja pitanja zabrane izvoza pojedinih vrsta mesa iz RH u Rumunjsku.

Priopćenja