o predstavljanju knjige Johana de Boosea o Hrvatskoj i boravku pjesnika Marka Pogacara u Belgiji u sklopu Programa razmjene pisaca izmedu Hrvatske i Belgije

Dana 2. lipnja 2009. održana je književna vecer posvecena Hrvatskoj u International House of Literature Passa Porta u Bruxellesu. Glavni povod održavanja književne veceri bio je predstavljanje knjige o Hrvatskoj De poppenspeler en de duivelin. Reis naar de schimmen van Kroatië belgijskog autora Johana de Boosea. Knjigu su predstavile direktorica flamanske književne udruge „Het beschrijf“, gda. Sigrid Bousset, nacelnica Odjela za promidžbu knjige Ministarstva kulture RH, gda. Dubravka ?uric Nemec, te sam autor.

Dana 2. lipnja 2009. održana je književna vecer posvecena Hrvatskoj u International House of Literature Passa Porta u Bruxellesu. Glavni povod održavanja književne veceri bio je predstavljanje knjige o Hrvatskoj De poppenspeler en de duivelin. Reis naar de schimmen van Kroatië belgijskog autora Johana de Boosea. Knjigu su predstavile direktorica flamanske književne udruge „Het beschrijf“, gda. Sigrid Bousset, nacelnica Odjela za promidžbu knjige Ministarstva kulture RH, gda. Dubravka ?uric Nemec, te sam autor. Autor knjige Johan de Boose boravio je u Hrvatskoj u sklopu Programa razmjene pisaca izmedu Hrvatske i Belgije, a kao rezultat tog boravka nastala je knjiga De poppenspeler en de duivelin. Reis naar de schimmen van Kroatië, koja opisuje njegova putovanja po Hrvatskoj i susjednim državama, te doživljaj Hrvatske prvenstveno kao zemlje europskog kulturnog kruga. Na književnoj veceri gostovao je i mladi hrvatski autor Marko Pogacar, koji od25. svibnja do 21. lipnja boravi u Belgiji takoder u sklopu Programa razmjene pisaca izmedu Hrvatske i Belgije. Program razmjene pisaca izmedu Hrvatske i Belgije nastao je kao zajednicka inicijativa i suradnja Odjela za kulturu Flamanske zajednice, briselske književne udruge "Het beschrijf" i hrvatskog Ministarstva kulture, te se uspješno održava vec trecu godinu, s time da hrvatski pisci imaju prigodu boraviti u gradicu Vollezeleu pokraj Bruxellesa mjesec dana tijekom mjeseca svibnja i lipnja. Pružanjem mogucnosti sudjelovanja u ovakvom tipu programa književnike se nastoji motivirati za kvalitetan, sustavan i plodonosan rad na zapocetim rukopisima kojim ce pridonijeti obogacenju literarne scene svoje zemlje. Jedan je od ciljeva programa, medutim, i oživljavanje konstruktivnoga interkulturalnog diskursa kroz razmjenu ideja s ostalim europskim i izvaneuropskim književnicima. Stoga su tijekom boravka autori obvezni aktivno, u okviru književnih veceri, citanja, razgovora, radionica ili pak posjeta školama, sudjelovati u javnom kulturnom životu zemlje koja im je pružila jednomjesecno utocište.

Priopćenja