Predsjednik Hrvatskog sabora Petrov sudjelovao na Konferenciji predsjednika parlamenata država clanica EU

Dana 23.-24. travnja 2017. u Bratislavi je održana Konferencija predsjednika parlamenata država clanica EU na kojoj je sudjelovao i predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov s izaslanstvom. Konferencija predstavlja završni dogadaj slovackog predsjedavanja Vijecem EU te su predsjednik parlamenta Andrej Danko i premijer Robert Fico predstavili postignuca SKPRES, posebice iniciranje diskusije o buducnosti EU27 i snaženje parlamentarne dimenzije. Sudionici konferencije razgovarali su o buducnosti EU kao globalnog igraca u kontekstu aktualnih globalnih izazova i ulozi nacionalnih parlamenata te o približavanju parlamentarnih tema gradanima. Predsjednik Hrvatskog sabora Petrov posebice je ukazao na potrebu ocuvanja slobode kretanja kao jedne od temeljnih vrijednosti EU jer se rješenje problema ilegalnih migracija i drugih sigurnosnih ugroza ne može postici samo jacanjem vanjskih granica Schengena nego ciljanom i selektivnom kontrolom na granicama EU.

Priopćenja