Javni natjecaj za programe i projekte udruga hrvatske nacionalne manjine

J A V N I N A T J E C A J za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u SR u svrhu ostvarenja financijske potpore RH za 2017. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovackoj Republici, sukladno clanku 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine i Odluci državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu za 2017. godinu raspisuje Javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u SR u svrhu ostvarenja financijske potpore RH za 2017. god. Cjeloviti tekst Javnog natjecaja i Obrasci za prijavu (obrazac prijave, obrazac proracuna i obrazac životopisa – Europass) nalaze se u nastavku. Prijave na natjecaj treba dostaviti do 20. travnja 2017. poštom na adresu Veleposlanstva (Mišikova 21, 811 06 Bratislava) uz napomenu „Prijava na natjecaj za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine u 2017. “ Pozivamo sve udruge i društva hrvatske manjine u Slovackoj Republici da kandidiraju svoje programe i projekte na natjecaj. Za sva pojašnjenja možete se obratiti na vrhbrat@mvep.hr Prilozi: Javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. Opisni obrazac prijave Obrazac proracuna Obrazac životopisa – Europass

Priopćenja