U organizaciji MVPEI održan je Trilateralni sastanak o prekogranicnoj suradnji izmedu RH, BiH, te SCG.

U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, 19. travnja 2006. godine, održan je Trilateralni sastanak o prekogranicnoj suradnji izmedu Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Srbije i Crne Gore.

U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, 19. travnja 2006. godine, održan je Trilateralni sastanak o prekogranicnoj suradnji izmedu Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, te Srbije i Crne Gore. U Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija sastanak je otvorila državna tajnica mr. sc. Marija Pejcinovic-Buric. Na sastanku su, uz predstavnike Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, sudjelovali i predstavnici Direkcije za europske integracije iz Bosne i Hercegovine, zatim predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom iz Republike Srbije i Ministarstva za medunarodne ekonomske odnose s inostranstvom i europske integracije Republike Crne Gore, te predstavnici Delegacija Europske komisije iz Zagreba i Sarajeva, kao i predstavnici Europske agencije za obnovu iz Podgorice. Cilj sastanka bila je razmjena informacija i dogovor o nacinima prekogranicne suradnje u okviru korištenja fondova Europske Unije (CARDS i Phare), putem izrade projekata u pogranicnom podrucju s partnerima iz susjednih zemalja. Takoder, raspravljalo se i o potrebi izrade bilateralnih prekogranicnih programa kao preduvjeta za povlacenje sredstava iz programa Instrument za pretpristupnu pomoc (IPA) za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Dogovorena je i daljnja vremenska dinamika izrade programa suradnje, te je postignut dogovor o smjernicama za buduce zajednicke aktivnosti. Jedna od tema sastanka bila je ispitivanje mogucnosti zajednicke suradnje na podrucju porjecja rijeke Save. Ovom je prilikom dogovoren i sljedeci sastanak koji ce se održati tijekom svibnja u Zagrebu. Ivana Crnic Glasnogovornica

Priopćenja