Slavko Leban susreo se s pomocnicom ministra za ljudska i manjinska prava SiCG, Jelenom Markovic.

Pomocnik ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske u Upravi za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo Slavko Leban susreo se u srijedu, 22. veljace 2006. godine u Zagrebu, povodom drugog zasjedanja Meduvladinog mješovitog odbora za manjine (MOM) s pomocnicom ministra za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Jelenom Markovic.

Pomocnik ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske u Upravi za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo Slavko Leban susreo se u srijedu, 22. veljace 2006. godine u Zagrebu, povodom drugog zasjedanja Meduvladinog mješovitog odbora za manjine (MOM) s pomocnicom ministra za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Jelenom Markovic. Pomocnik ministrice Leban istaknuo je potrebu brzog i efikasnog rješavanja pitanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori. Napomenuo je da trenutno postoji povoljna politicka klima za rješavanje aktualnog pitanja o zastupništvu hrvatske nacionalne manjine na lokalnoj i državnoj razini u Srbiji i Crnoj Gori te spremnost srpske i crnogorske strane za rješavanje tog pitanja. Pomocnica ministra za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Jelena Markovic najavila je održavanje sjednica MOM-a na podrucjima s vecom brojnošcu nacionalnih manjina. Meduvladin mješoviti odbor za manjine na svom je drugom zasjedanju raspravljao o informiranju na jeziku nacionalnih manjina, sudjelovanju predstavnika manjina u predstavnickim i drugim tijelima lokalne i državne vlasti, pitanjima školstva i financiranja institucija nacionalnih manjina. Takoder je usvojen Poslovnik o radu MOM-a koji ce pridonijeti uspješnijem djelovanju. Preporuke Meduvladinog mješovitog odbora za manjine o rješavanju spomenutih pitanja razmatrat ce vlade dviju zemalja. Meduvladin mješovit odbor za manjine (MOM) uspostavljen je temeljem Sporazuma izmedu Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj potpisanog 15. studenog 2004. godine. Prvo konstituirajuce zasjedanje MOM-a održalo se u Beogradu 22. studenog 2005. godine. Ivana Crnic Glasnogovornica

Priopćenja