Povratak izbjeglica i obnova

Povratak izbjeglica i obnova Sarajevska deklaracija U sijecnju 2005. godine potpisana je izmedu Vlada Hrvatske, BiH i SCG tzv. Sarajevska deklaracija, ciji je cilj koja je znacila konacno zatvaranje pitanja povratka izbjeglica u sve tri zemlje, tako da do kraja 2006. godine svaka od tri države preostalim izbjeglicama koje borave na njihovu teritoriju osigura trajno rješenje bilo kroz povratak u maticnu državu bilo kroz lokalnu integraciju. Hrvatska je Vlada 22. srpnja 2005. usvojila hrvatsku Mapu puta za završetak povratka izbjeglica u RH do kraja 2006. godine s jasno utvrdenim aktivnostima. Za provedbu aktivnosti utvrdeni su rokovi i osigurana sredstva u proracunu – za 2005. godinu oko 2,3 milijarde KN, te oko 2,1 milijarda KN u 2006. godini. Najveci dio aktivnosti i sredstava usmjeren je na povratak izbjeglica u Hrvatsku i rješavanje njihovih stambenih problema kroz obnovu i stambeno zbrinjavanje, potom na infrastrukturne i razvojne programe, te oko 300 milijuna za razminiranje u svakoj godini. Kroz provedbu Sarajevske deklaracije trebao bi se ubrzati proces razmjene podataka s Republikom Srbijom, Crnom Gorom i BiH, te bi se tako stekao uvid u tocne podatke o potencijalnim povratnicima. Republika Hrvatska je u cijelosti ispunila obveze iz Sarajevske deklaracije i u cijelosti ostvarila uvjete za povratak svakog hrvatskog državljanina u domovinu. Za ostvarenje navedenih uvjeta Republika Hrvatska je utrošila preko 5,3 milijarda eura vlastitih sredstava. Programima stambenog zbrinjavanja rješavaju se i bivši nosioci stanarskih prava. Republika Hrvatska je za trajna rješenja pitanja izbjeglica, bez politizacije, a posebno najranjivijih skupina, te za individualizaciju statusa sukladno medunarodnim standardima te deregistraciju osoba, koje su po svim opceprihvacenim i poznatim kriterijima izgubile status izbjeglice.

Priopćenja