Gospodarski odnosi

Gospodarski odnosi Najvažniji makroekonomski pokazatelji BDP (2012) 29,93 mlrd eura1 GDP per capita (u eurima) 4.1332 Stopa rasta BDP-a (2012.) -1,7 posto BDP – struktura po sektorima (u postotcima, 2012. 3) Poljoprivreda: 12,3 Industrija: 22,5 Usluge: 62,2 Valuta - dinar (RSD) 1€ = 113 (prosjek za 2012.) Stopa rasta/pada industrijske proizvodnje (2012./2011.) - 3,4 posto Prosjecna placa (neto) u 2009. 366 eura Stopa inflacije (2012.) 13 posto Stopa nezaposlenosti (Anketa o radnoj snazi, travanj 2012.) 25,5 posto Stopa nezaposlenosti MOR (2012.) 22,4 posto Porez na dodanu vrijednost (PDV – VAT) 20 posto (za odredene proizvode osam posto) Vanjski dug (31.12.2012.) 25,7 mlrd. € Direktna strana ulaganja (FDI) 2012. 231,9 mil € 2005-2011 12,3 mlrd.. € Najveci ulagaci (po zemljama) Austrija, Norveška, Grcka Ulaganja RH u SCG Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB), iz RH je u razdoblju od 1999. do konca prvog tromjesecja 2013. godine u Srbiju uloženo 622,5 milijuna ili 16 posto od ukupnih ulaganja. Srbija je drugo po velicini investicijsko odredište za ulagace iz RH. Vanjskotrgovinski podaci (2012.) Izvoz 8,8 mlrd € stopa rasta 4,7 posto Najznacajniji trgovinski partneri Srbije u izvozu (2012) Njemacka, Italija, Bosna i Hercegovina Najznacajnije izvozne grupe proizvoda (2012): Žitarice i proizvodi od žitarica, elektricni strojevi i aparati, obojeni metali Uvoz 14,8 mlrd. eura Stopa rasta 3,7 posto Najznacajniji partneri u uvozu Ruska Federacija Njemacka Italija Najznacajnije uvozne grupe proizvoda Nafta i naftni derivati osobna vozila prirodni plin Robna razmjena RH i RS4 Od 1997. godine (otkad se vode službeni podaci o robnoj razmjeni), kada je robna razmjena iznosila skromnih 27 milijuna USD, u sljedecih nekoliko godina se udeseterostrucila da bi 2008. godine zabilježila vrhunac od blizu 821 milijun €. Prema podacima DZS RH za 2011. i 2012. godinu, vrijednost robne razmjene izmedu dvije države iznosila je - u milijunima EUR Godina Izvoz u Srbiju Izvoz iz Srbije Ukupno 2011 375,0 286,7 661,7 2012 417,9 281,8 699,7 Indeks 111,4 98,3 105,7 Srbija je na 10. mjestu ljestvice vanjskotrgovinskih partnera Republike Hrvatske, dok je RH Srbiji na devetom mjestu. Najznacajnije robe u izvozu i uvozu RS u RH u 2012. godini: Izvoz Uvoz Dušicna gnojiva, mineralna i kemijska Papir, karton, celulozna vata i listovi od celuloze Elektricni transformatori, staticki pretvaraci Uljane pogace i ostali kruti ostaci od soje Mineralna i kemijska gnojiva Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla Uljane pogace od suncokreta Soja u zrnu Rogaci, morske i ostale alge, šecerna repa i šecer Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala Džemperi, puloveri, prsluci i slicni proizvodi Ostali nepremazani papir i karton, u svicima Kruh, peciva, kolaci, keksi i ostali pekarski proizvodi 1 Procjena Republickog zavoda za statistiku (RZS) RS. 2 Procjena RZS RS. 3 Procjena Republickog zavoda za razvoj RS 4 Izvor: Podaci RZS RS. 5 Službeni podaci RH i RS se razlikuju i zbog toga što je DZS RH u podatke za Srbiju ukljucivao i one koji se odnose na Kosovo.

Priopćenja