Hrvatska po prvi puta na Sajmu turizma

Ministar turizma Damir Bajs danas je na turistickom sajmu u Beogradu, na predstavljanju Hrvatske kao turistickog odredišta, pozvao turiste iz Srbije da provedu odmor u Hrvatskoj, obecavši im dobru uslugu, sigurnost i gostoljubivost. Na predstavljanju Hrvatske na medunarodnom sajmu turizma u Beogradu, Bajs je ukazao na porast broja srbijanskih turista tijekom proteklih godina, te naglasio kako u Hrvatskoj ne postoje turisti prvog i drugog reda, kao i da svi mogu ocekivati "vrijednost za svoj novac" i maksimalnu kvalitetu usluge.

Ministar turizma Damir Bajs danas je na turistickom sajmu u Beogradu, na predstavljanju Hrvatske kao turistickog odredišta, pozvao turiste iz Srbije da provedu odmor u Hrvatskoj, obecavši im dobru uslugu, sigurnost i gostoljubivost. Na predstavljanju Hrvatske na medunarodnom sajmu turizma u Beogradu, Bajs je ukazao na porast broja srbijanskih turista tijekom proteklih godina, te naglasio kako u Hrvatskoj ne postoje turisti prvog i drugog reda, kao i da svi mogu ocekivati "vrijednost za svoj novac" i maksimalnu kvalitetu usluge. Bajs je izjavio i kako je u Beogradu sa srbijanskim ministrom gospodarstva Mladanom Dinkicem razgovarao o mogucnosti zrakoplovnog povezivanja Beograda sa Zagrebom i Dubrovnikom, kao i drugim odredištima, uz postojecu zracnu vezu izmedu Beograda i Pule. Spomenuo je i mogucnost letova izmedu hrvatskih gradova i Niša. Dozvole za letove nisu problem, ali zrakoplovne kompanije same odlucuju o zahtjevu za dozvolu sukladno svojim komercijalnim interesima, izjavio je hrvatski ministar turizma. Bajs je spomenuo i kako je s Dinkicem razgovarao o razvitku turistickih potencijala dviju zemalja na Dunavu. Direktor Glavnog ureda Hrvatske turisticke zajednice, Niko Bulic na predstavljanju je izjavio kako je u Hrvatskoj u 2009. boravilo 88.794 tisuca srbijanskih turista s 440.738 nocenja što je, prema njegovim rijecima, nastavak trenda porasta broja srbijanskih gostiju zabilježenog u proteklim godinama. Bulic smatra da je povecani broj turista iz Srbije rezultat dobre promidžbe, te je za sezonu 2010. najavio pojacanje promidžbenih aktivnosti Hrvatske na srbijanskom tržištu, izmedu ostalog i kroz kampanje u tisku i elektronickim medijima, te studijskim putovanjima za srbijanske novinare i djelatnike u turistickim agencijama. Na medunarodnom sajmu turizma u Beogradu, 32. IFT-u, koji je otvoren u srijedu, medu 850 izlagaca iz 40-ak zemalja prvi se put nacionalnom prezentacijom u organizaciji Hrvatske turisticke zajednice (HTZ) predstavlja i hrvatski turizam. Sajam traje do 28. veljace, a na hrvatskom štandu osim HTZ-a nastupaju i brojne hrvatske turisticke i prijevoznicke tvrtke te turisticke zajednice.

Priopćenja