Nastavak uspješne suradnje: održana 12. sjednica Mješovite međuvladine komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U Mannheimu je 15. siječnja 2024. pod supredsjedanjem državne tajnice za Europu Andreje Metelko-Zgombić i državnog tajnika za političku koordinaciju i Europu u Državnom ministarstvu savezne pokrajine Baden-Württemberga Floriana Hasslera održana 12. sjednica Mješovite međuvladine komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga. Uz predstavnike resornih ministarstva iz Hrvatske i Baden-Württemberga, na sastanku je također sudjelovao i državni tajnik u Ministarstvu okoliša, zaštite klime i energetike Baden-Württemberga Andre Baumann.
Državna tajnica Metelko-Zgombić navela je da Hrvatska i Baden-Württemberg daju snažnu političku podršku nastavljanju i produbljivanju partnerske suradnje na područjima od zajedničkog interesa poput gospodarstva, Strategije EU za dunavsku regiju, energetike i okoliša, unutarnjih poslova i policijske suradnje te obrazovanja.
 
„Hrvatska se nastavlja razvijati u energetsko čvorište. S tim u vezi upoznala sam svoje sugovornike o mogućim ulaganjima i suradnji u području opskrbe i proizvodnje energije. To se posebice odnosi na daljnju proizvodnju, skladištenje i istraživanje vezano za zeleni vodik, iskorištavanje geotermalnih izvora, kao i na opskrbu s LNG terminala na otoku Krku“, naglasila je.

Državna tajnica Metelko-Zgombić također je istaknula posebnu ulogu hrvatske zajednice u odnosima Hrvatske i Baden-Württemberga, kao i daljnju potporu Baden-Württemberga u osiguravanju nastave na hrvatskom jeziku, dodajući da je višejezičnost jedna od posebnosti Europske unije i mora se podržati u najvećoj mogućoj mjeri.

Državni tajnik Hassler ukazao je na važnost jačanja političke suradnje s partnerima u zahtjevnim vremenima. U ovom smislu, naglasio je da Baden-Württemberg i Hrvatska žele dodatno produbiti svoju gospodarsku suradnju i stvoriti nove projekte korisne za obje strane.

Podsjećajući na uspješan razvoj partnerstva između Hrvatske i Baden-Württemberga u okviru Mješovite međuvladine komisije, istaknuo je mogućnosti jačanja suradnje koje postoje na području obnovljivih energija, obrazovanja te policijske suradnje.
,,Razvijanjem suradnje na području obnovljivih energija  želimo iskoristiti prilike koje postoje u kontekstu zelene tranzicije te imati u vidu tehnologije vodika, koje su važne za budućnost našeg gospodarstva'', naglasio je. Državni tajnik Hassler također je ukazao na vrijednost zajedničkih projekata na području obrazovanja u kontekstu pružanja doprinosa zajedničkom životu u Europi temeljenom na zajedničkim vrijednostima. Pozdravio je i obostranu želju za daljnjim razvojem već postojeće policijske suradnje na području prevencije kriminaliteta te proširenjem navedene suradnje na druge zemlje na području jugoistočne Europe.

Državni tajnik Baumann istaknuo je da duboka geotermalna energija može biti važan element energetske tranzicije te pružiti značajan doprinos klimatski neškodljivoj i održivoj opskrbi energijom. ,,Njezine prednosti uključuju lokalnu raspoloživost i visok energetski prinos pri relativno malom iskorištenju po površini. Istovremeno, postoje nesigurnosti i zabrinutosti u pogledu iskorištavanja geotermalne energije. Stoga tu tehnologiju koja mnogo obećava treba dalje unaprjeđivati, ali uz istovremeno pružanje informacija o rizicima te načinima njihovog izbjegavanja'', naveo je državni tajnik Baumann uz izražavanje zadovoljstva zbog mogućnosti stručnog dijaloga i razmjene iskustava, odnosno informacija o budućim planovima s hrvatskim kolegama.
Konstituirajuća sjednica Mješovite međuvladine komisije između Hrvatske i Baden-Württemberga održana je u ožujku 2005. godine, a u proteklom se razdoblju navedeni format pokazao kao platforma od posebne važnosti za daljnje jačanje međusobnog političkog dijaloga te suradnje na cijelom nizu područja. Domaćin sljedeće sjednice, koja bi se trebala održati za dvije godine, bit će Hrvatska. Inače, dio ovogodišnjeg programa bio je i prijem grada Mannheima i Državnog ministarstva Baden-Württemberga povodom održavanja Europskog prvenstva u rukometu, na kojem također sudjeluje hrvatska reprezentacija. 

Težišta suradnje:
Gospodarstvo / Strategija EU za dunavsku regiju

Bilateralna suradnja prvenstveno bi se trebala usredotočiti na sektor vodika s fokusom na tehnologije potrebne za to, te na njihove dobavljače i kupce. U tu svrhu, Ministarstvo gospodarstva, rada i turizma Baden-Württemberga, u suradnji s Gospodarskom i industrijskom komorom Ulma, planira sada već četvrti događaj u nizu „Dunavska regija na prekretnici“ u sklopu Dunavskog festivala 8. srpnja 2024., u okviru kojeg će vodik biti jedna od ključnih tema. Događaj nudi predstavnicima hrvatskih tvrtki i udruženja te sudionicima s područja politike odličnu platformu za umrežavanje na početku ove suradnje.
Gospodarske i industrijske komore obiju zemalja također žele pokrenuti suradnju u području djelovanja Izvozne akademije Industrijske i trgovinske komore (IHK Exportakademie). Ovdje postoji mogućnost organizacije seminara posebno prilagođenih potrebama hrvatskih poslovnih ljudi koji žele ući na njemačko tržište.

Hrvatska i Baden-Württemberg nastavit će uspješnu gospodarsku suradnju u okviru Strategije EU za dunavsku regiju. Dvije zemlje zajednički koordiniraju „Prioritetno područje 8 EUSDR-a” pod nazivom „Konkurentnost tvrtki” i rade sa stručnjacima u šest tematskih radnih skupina: Digitalizacija, Umjetna inteligencija, Klasteri i regionalni razvoj, Žene u poduzetništvu, Inovacije i prijenos znanja te Kružna bioekonomija. U svim ovim područjima fokus je na koristima za mala i srednja poduzeća i klastere. Primjeri projekata uključuju razmjenu iskustava, studije ili pronalaženje inovativnih rješenja.

Okoliš / energetika

I na područjima zaštite okoliša i energetike od važnosti je nastavak rada radnih skupina  u okviru Strategije Europske unije za dunavsku regiju U tom kontekstu, predviđeno je intenziviranje suradnje u području biogospodarstva s fokusom na malo i srednje poduzetništvo i klastere, posebice u području kreiranja i usklađivanja nacionalnih politika i okvira za poslovanje gospodarskih subjekata.

Posebno se ističe suradnja u području obnovljivih izvora energije, koja bi se trebala dodatno proširiti. Konkretno, postoje planovi za istraživanje i korištenje geotermalnog potencijala na primjeru projekta geotermalnih izvora u Babinoj Gredi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao i daljnja podrška projektu Vallis Solaris u Šibeniku. U području vodika hrvatska je strana predstavila zanimljiv i obećavajući projekt „Dolina vodika Sjeverni Jadran“, koji uživa financijsku podršku EU.
Tijekom rasprava o različitim aspektima korištenja duboke geotermalne energije, došlo je do korisne razmjene informacija između predstavnika dviju zemalja. Razgovaralo se o prednostima ovog oblika energije, ali i mogućim rizicima razvoja geotermalne energije, uključujući i zabrinutost stanovništva. S obzirom na različita iskustva s geotermalnim projektima, dogovoren je stručni dijalog, razmjena iskustava i razgovor o budućim planovima.
Iz razgovora je također proizašlo da teme hvatanja i skladištenja ugljika (Carbon Capture and Storage-CCS) te hvatanja i iskorištavanje ugljika (Carbon Capture and Utilisation - CCU) igraju ulogu u dekarbonizaciji industrije u obje zemlje. Stoga je na ovom području cilj nastaviti razmjenjivati ideje i učiti jedni od drugih.

Vezano uz područje hvatanja i skladištenja vodika (CCS) hrvatska je strana predstavila razvoj hrvatskog projekta GT-CCS, koji je krajem studenoga 2023. godine uvršten na listu PCI/PMI  (Projects of Common Interest/Project of Mutual Interest). Od strane Baden-Württemberga, a u kontekstu trenutnih istraživačkih projekata na području hvatanja i iskorištavanja vodika, predstavljeno je biološko recikliranje ugljika iz CO2 (CCUBIO). U duhu održive bioekonomije, ovi procesi imaju za cilj dobivanje vrijednih sirovina ugljika korištenjem biotehnoloških procesa iz CO2, primjerice iz industrijskih emisija, čime se zadržava ugljik kao vrijedan materijal u gospodarskom ciklusu.

Unutarnji poslovi / policijska suradnja

Policija savezne zemlje Baden-Württemberg uspješno pruža podršku hrvatskoj policiji od 2003. godine u razvoju i širenju policijske prevencije kriminaliteta i prevencije na razini lokalne zajednice. Suradnja se odvija u okviru projekta „Policija u zajedniciˮ, koji koordinira i financira Savezno ministarstvo unutarnjih poslova, gradnje i domovine.

Ovdje je prije svega riječ o uspostavi umrežene, interdisciplinarne suradnje za prevenciju kriminaliteta koji obuhvaća kaznena djela i društveni prostor, te o razvoju učinkovitih koncepata u pogledu aktualnih fenomena kriminala. Suradnja sadrži mjere kao što su: seminari, hospitacije, obuke multiplikatora te koncepcijska podrška prilikom izgradnje i opreme centara za prevenciju koji će biti bliski građanima, kao i središnjeg policijskog centra za medije u Glavnom ravnateljstvu policije.

Proces se treba nastaviti u okviru postojeće, izuzetno dobre i pouzdane suradnje. Tematski fokus budućih aktivnosti temelji se na trenutnim, situacijski orijentiranim zahtjevima i izazovima u području unutarnje sigurnosti.
Zajedničke projektne aktivnosti hrvatske policije i policije Baden-Württemberga od 2015. godine proširuju se stalnim prijenosom znanja i iskustava sa srpskom policijom i od tada se kontinuirano provode na trinacionalnoj osnovi. Proširenje te dokazano dobro strukturirane suradnje u području djelovanja policijske prevencije kriminaliteta planira se i na druge države na području jugoistočne Europe.

Obrazovanje

Važno je nastaviti program daljnjeg usavršavanja nastavnika njemačkog jezika iz Hrvatske u Baden-Württembergu. Konkretno, radi se o seminarima iz metodike i didaktike za nastavu njemačkoga jezika, koji se održavaju u Institutu za političko obrazovanje Studienhaus Wiesneck u Buchenbachu kod Freiburga u Breisgauu. Navedeni seminari iz metodike njemačkog jezika uvijek su povezani s projektnim radovima, na primjer na temu „održivi grad i regijaˮ. U planu su daljnji seminari za nastavnike njemačkog jezika iz Hrvatske, koji će biti povezani s temama poput obrazovanja za demokraciju, okoliša, energetike i održivosti.

Primjerice, Erasmus+ projekt koji je u tijeku između Hrvatske i Baden-Württemberga je projekt KA2 (strateško partnerstvo) „Voice of Vocationˮ. Projekt je započeo 1. studenog 2023., a njegova ukupna vrijednost iznosi 400.000 EUR.
Projekt „Voice of Vocationˮ bavi se potrebama nastavnika, učenika i nevladinih organizacija  koji žele surađivati sa strukovnim školama u području debatnog treninga. Cilj je učenicima u strukovnim školama pružiti čvrste temelje za otpornost, cjeloživotno učenje, cjeloživotnu zapošljivost, socijalnu inkluziju, aktivno građanstvo i osobni razvoj. Svi partneri imaju zajednički interes za uvođenje debatnih metoda u strukovno obrazovanje, ali imaju ograničen raspon obuka, osposobljavanja nastavnika i nastavnih materijala prilagođenih baš za ovu svrhu i koje su testirali nastavnici i učenici.

Kako bi se u strukovno obrazovanje uvelo više debatnih metoda, projekt ima za cilj povećati sposobnost nastavnika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da upotrebom interaktivnih metoda i instrumenata poučavanja temeljenih na debati pruže podršku učenicima da razviju prenosive meke vještine i postanu aktivni i informirani građani.

Navedeni projekt predvodi Hrvatsko debatno društvo (HDD).
Izvrsna suradnja postignuta je u području hrvatske nastave u Baden-Württembergu. Hrvatska nastava u Baden-Württembergu, koju održavaju 22 učitelja i učiteljice upućeni iz Hrvatske, najbrojnija je hrvatska nastava u svijetu. Hrvatska strana zahvalna je baden-württemberškoj strani na kontinuiranoj podršci hrvatskoj nastavi u financijskom, organizacijskom i pedagoškom smislu.

Hrvatska strana izražava nadu kako se u okviru cjelodnevne nastave u Baden-Württembergu može naći još više mogućnosti i prostora za što bolju i djelotvorniju organizaciju održavanja hrvatske nastave u pojedinim školama kako bi se postigli odgovarajući standardi trajanja nastave, korištenja prostorija i opreme, kao i fizičke prisutnosti učenika.

Hrvatska strana pozdravlja praksu priznavanja ocjene tj. potvrde o znanju hrvatskoga jezika u okviru svjedodžbe njemačke škole.

Hrvatska strana pozdravlja omogućavanje učenicima polaganja hrvatskog jezika kao drugog stranog jezika na maturi prijavom preko njemačkih škola ako su relativno nedavno pristigli iz Hrvatske i nisu učili drugi strani jezik (npr. francuski ili španjolski).
Već pet godina uspješno se provodi certificiranje znanja hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike u nadležnosti hrvatske strane, a uz organizacijsku podršku baden-württemberške strane.

U Baden-Württembergu djeluju četiri lektora hrvatskoga jezika i književnosti u okviru studija južnoslavenskih jezika i književnosti na sveučilištima u Freiburgu, Tübingenu, Heidelbergu i Konstanzi. Hrvatska strana trajno je zainteresirana za pokretanje lektorata hrvatskog jezika i književnosti u svojoj nadležnosti, na kojem bi se poučavao hrvatski jezik i književnost. U tome smislu obavljaju se konzultacije sa Sveučilištem u Rijeci koje ima uspostavljenu suradnju u području slavistike sa Sveučilištem u Freiburgu.
 

Pisane vijesti