Generalni konzul Kristijan Tušek u ime konzularnog zbora u Hamburgu uručio donaciju dobrotvornoj udruzi Hamburger Tafel e.V.

Generalni konzul Republike Hrvatske Kristijan Tušek, doajen konzularnog zbora u Slobodnom i hanzeatskom gradu Hamburgu, uručio je u ime 98 predstavništava donaciju u iznosu od 10.000 eura dobrotvornoj udruzi Hamburger Tafel e.V., koja već godinama sakuplja prehrambene namirnice s ciljem distribucije ustanovama koje pružaju pomoć socijalno ugroženim članovima društva.

Donacija je, u nazočnosti hamburške senatorice za rad, zdravstvo, socijalna pitanja, obitelj i integraciju Melanie Leonhard, uručena prvom predsjedniku udruge Hamburger Tafel e.V. Matsu Regenbogenu.

Prilikom uručenja donacije generalni konzul Tušek istaknuo je kvalitetnu suradnju koju diplomatska predstavništva imaju s institucijama Slobodnog i hanzeatskog grada Hamburga, te ukazao na želju svojih kolegica i kolega da u okviru svojih aktivnosti ukažu i na hvalevrijedan rad onih koji pružaju pomoć socijalno ranjivim skupinama društva, odnosno pojedincima posebno pogođenima aktualnom krizom. U ovom smislu, izražena je nada da će ova donacija doprinijeti i daljnjem javnom informiranju o dugogodišnjem radu i humanitarnom angažmanu udruge Hamburger Tafel e.V..Priopćenja