Vijeće Europe

VIJECE EUROPE je meduvladina organizacija osnovana 5. svibnja 1949. godine s temeljnim zadacama zaštite ljudskih prava, osnaživanja demokracije i institucija pravne države. Vijece Europe se takoder snažno zalaže za promicanje europskog kulturnog identiteta i raznolikosti, socijalne kohezije, te standardiziranje pravne prakse u državama clanicama. Vijece Europe cini 45 država clanica, a 5 država ima promatracki status pri Odboru ministara, a 3 države imaju promatracki status pri Parlamentarnoj skupštini VE. Sjedište Vijeca Europe je u Strasbourgu, a službeni jezici su engleski i francuski. Osnovna tijela Vijeca Europe su Odbor ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti. - Odbor ministara je tijelo zaduženo za donošenje odluka o aktivnostima Organizacije, pracenje provedbe preuzetih obveza država clanica, te usvajanje godišnjeg proracuna. Odbor ministara se sastoji od ministara vanjskih poslova država clanica koji se sastaju svake godine na dvodnevnom zasjedanju, a tijekom godine je stalno predstavljen sa stalnim diplomatskim predstavnicima koji se redovno (tjedno) sastaju na zasjedanjima Odbora ministarskih zastupnika u Starsbourgu. Odborom ministara predsjedavaju ministri vanjskih poslova država clanica po sustavu rotacije, te se mijenjaju abecednim redom svakih šest mjeseci. - Parlamentarna skupština je savjetodavno tijelo koje usmjerava djelovanje Odbora ministara. Svojim aktivnostima i inicijativama usmjerava rad i odlucivanje Odbora ministara, a utjece i na proces odlucivanja nacionalnih parlamenata država clanica. Parlamentarna skupština bira svog predsjednika, glavnog tajnika Vijeca Europe, te suce Europskog suda za ljudska prava. Parlamentarnu skupštinu cine 313 zastupnika i isti broj njihovih zamjenika koje nacionalni parlamenti država clanica biraju ili imenuju izmedu svojih clanova. Broj zastupnika svakog nacionalnog izaslanstva ovisi o broju stanovnika odnosne države i varira od dva do osamnaest zastupnika. Pri izboru nacionalnog izaslanstva mora se uvažavati postojeci odnos politickih snaga u nacionalnim parlamentima. Parlamentarna skupština se sastaje u Strasbourgu cetiri puta godišnje na petodnevnim zasjedanjima, a teme se prethodno pripremaju na zasebnim sjednicama specijaliziranih odbora za pojedina podrucja. - Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je savjetodavno tijelo za promicanje lokalne i regionalne demokracije, te osnaživanje prekogranicne suradnje na lokalnoj i regionalnoj razini. Rad Kongresa je organiziran u dva doma - Dom lokalnih vlasti i Dom regija ciji se zastupnici biraju iz lokalnih i regionalnih tijela država clanica po istom nacelu kao i zastupnici parlamentarne skupštine. Kongres bira svog predsjednika, a sastaje se jednom godišnje u Strasbourgu tijekom petodnevnog zasjedanja. Ažurirano 18. kolovoza 2004.

Priopćenja