Veleposlanik Toma Galli predao vjerodajnice glavnom tajniku Vijeća Europe

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Vijecu Europe, veleposlanik Toma Galli, predao je 15. sijecnja 2019. godine vjerodajnice glavnom tajniku Vijeca Europe Thorbjornu Jaglandu. Na sastanku se razgovaralo o izazovima s kojima je trenutno suocena ova najstarija europska organizacija te o pitanjima važnim za Hrvatsku u okviru Vijeca Europe i u kontekstu regije Jugoistocne Europe.

Priopćenja