Uspješna realizacija twinning projekta „Daljnje unapredivanje sustava unutarnje kontrole“

Danas je održano završno dogadanje kojim je obilježena uspješna realizacija projekta „Daljnje unapredivanje sustava unutarnje kontrole“. Projekt u iznosu od 250 000 Eura je financirala EU, a zajednicki su ga implementirali Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije i trajao je 8 mjeseci, odnosno od listopada 2018 do lipnja o.g. Cilj projekta bio je poboljšanje sustava za unutarnju kontrolu kako bi se osigurala efikasna rukovodna odgovornost, transparentnost i stabilno financijsko upravljanje javnim sredstvima, a u skladu s medunarodnim standardima i praksom EU. Uspješno su provedene sve planirane projektne aktivnosti te je pripremljen novi Zakon za javnu unutarnju financijsku kontrolu, a pripremljeni su i novi pravilnici te uputstva za prakticnu provedbu financijskog upravljanja i kontrole. Provedene su pilot – unutarnje revizije u tri proracunska tijela. Takoder, pripremljena je nova metodologija pracenja i provjere kvalitete sustava te organizirane obuke za zaposlene na kojima je sudjelovalo 528 sudionika. Na svecanosti zatvaranja sudionicima su se obratili zamjenica ministra financija širet Elezi, Paulina Stanoeva iz EU delegacije u Skopju, hrvatska veleposlanica Danijela Barišic kao i voditelji projekta – Trajko Spasovski iz Ministarstva financija RSM te Daniela Stepic iz Ministarstva financija RH koji su prezentirali rezultate projekta. (izvor: https://www.finance.gov.mk/mk/node/8022)

Priopćenja