Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH za financijske potpore

Na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljen je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarivanja financijske potpore za 2020. godinu. Rok za podnošenje prijava u elektronickom i papirnatom obliku traje zakljucno do 20. ožujka 2020. godine. Više informacija o javnom pozivu na: https://hrvatiizvanrh.gov.hr/natjecaji-574/1-javni-poziv-za-prijavu-posebnih-potreba-i-projekata-od-interesa-za-hrvate-izvan-republike-hrvatske-u-svrhu-ostvarenja-financijske-potpore-za-2020-godinu-4666/4666

Priopćenja